Konference Ústavu jazykové a odborné přípravy: Práce s chybou je aktuální téma

pondělí, 14 červenec 2014 18:52

Práce s chybou ve výuce cizích jazyků je stále živé a aktuální téma. O tom se přesvědčili hosté dvoudenní mezinárodní konference, kterou pořádalo Výzkumné a testovací centrum Ústavu jazykové a odborné přípravy UK (ÚJOP UK). Cílem setkání, jež se uskutečnilo 17. a 18. června v Poděbradech, bylo podpořit a sdílet osvědčené postupy v oblasti práce s chybou ve výuce a testování cizích jazyků, včetně češtiny pro cizince a výuky odborných předmětů v cizím jazyce.

laura_mikulova

Zájem o tuto problematiku přivedl na místo jednání přes 100 účastníků ze dvou desítek vysokoškolských pracovišť z České republiky i ze zahraničí (Německo, Polsko, Rusko, Slovensko). Podařilo se tak zprostředkovat setkání odborníků, kteří mají zkušenosti s analýzou chyb a hodnocením v jazykových kurzech, při jazykových zkouškách nebo v jazykových korpusech.

Příspěvky se věnovaly jednak teoretickým otázkám, např. typologii chyb nebo chybové analýze v korpusových textech, i praktickým otázkám, např. analýze videozáznamů výukové hodiny.

Úvodní přednášku s názvem Korektivní zpětná vazba v hodinách češtiny pro cizince pronesla PaedDr. Dana Hánková, Dip. RSA (vedoucí katedry cizích jazyků a jejich didaktička na AKCENT College). S velkým ohlasem se setkal také příspěvek pravidelné účastnice konference v Poděbradech PhDr. Evy Složilové, M. A., z Masarykovy univerzity v Brně, nazvaný Deset chyb v dopise? To přece nemůže být úroveň B2!

Další jednání byla rozdělena do sekcí Čeština jako cizí jazyk a Cizí jazyky. V těchto oddílech zazněly například příspěvky prof. PhDr. Marie Bořek-Dohalské, DrSc., z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (Poznáváme vlastní chyby ve výuce?), dále příspěvky doc. PhDr. Jany Ondrákové, Ph. D., z Univerzity Hradec Králové (Oprava chyb v cizojazyčném textu) a kolegů z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (D. Špatenková, A. Hošková, M. Šulista: Kdy je chyba chybou).

workshop

Účastníci konference projevili velký zájem také o workshopy, které připravily odbornice z pořádajícího Ústavu jazykové a odborné přípravy UK Mgr. Jana Veselá, Mgr. Kateřina Vodičková, M. A, Ph. D., Mgr. Dagmar Toufarová a Mgr. Kateřina Slavíková. Další workshopy věnované práci s chybou vedly kolegyně z Filozofické fakulty UK Mgr. Marie Boccou Kestřánková a Mgr. Jana Macurová společně s Mgr. Marií Simeunovich-Skvortsovou.

Účastníci konference také společně s organizátory popřáli přední lingvistce a filoložce PhDr. Heleně Confortiové, CSc., vše nejlepší k významnému životnímu jubileu, které tento rok oslaví. Příspěvek o její profesní dráze a nesmazatelném přínosu v oboru výuky češtiny pro cizince přednesla PhDr. Jitka Cvejnová.

Příspěvky byly zveřejněny v elektronickém sborníku, který obdrželi všichni účastníci konference. Další ročník se uskuteční příští rok v červnu.

Autor: PhDr. Pavel Pečený; Mgr. Martina Švrčinová
Foto: Romana Podhorová; red.

Sdílejte článek: