Kurz o krizové komunikaci bychom chtěli otevřít veřejnosti, plánuje doktor Dlouhý

pondělí, 02 červen 2014 19:21

Teroristický útok, napadení opilcem, dopravní nehoda. To jsou jen některé příklady krizových situací, do nichž se kdykoliv může dostat každý z nás. Jak se co nejefektivněji v těchto momentech zachovat vysvětluje v nové publikaci Krizová komunikace v zátěžových situacích tým autorů pod vedením PhDr. Martina Dlouhého, Ph. D., který působí na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK a na Pedagogické fakultě UK. Tým odborníků učí o této problematice v rámci studijního oboru ochrana obyvatelstva a usiluje též o otevření veřejného kurzu, v němž by se především ti, kteří se z povahy své profese mohou častěji dostávat do mimořádných událostí, zdokonalovali v jednání během nich.

voda693

Pro budoucí pracovníky v různých oblastech veřejné správy či v jednotlivých složkách integrovaného záchranného systému, kteří studují obor ochrana obyvatelstva na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK, je jednou ze stěžejních znalostí naučit se správně jednat v zátěžových situacích. „Smyslem naší výuky není ze studentů vyprofilovat policejní vyjednávače nebo psychology. Měli by ale znát všechna rizika, která v krizových situacích hrozí, a měli by na ně umět reagovat. Musíme zároveň trénovat jejich psychiku, aby byli odolnější a zvládli kritické situace ustát,“ podotkl doktor Martin Dlouhý.

Teoretické poznatky, které studenti získají během výuky, si posléze vyzkoušejí i v simulovaných situacích, které pro ně tým doktora Dlouhého na FTVS UK připravuje. Právě tento praktický nácvik studenty připraví na budoucí reálné krizové momenty. Úspěšnosti studia tohoto předmětu výrazně napomáhá výborné zázemí a spolupráce na katedře technických a úpolových sportů, resp. oddělení ochrany obyvatelstva pod vedením Ing. et. Mgr. Josefa Viláška.

„Studentům se věnuje celá řada odborníků, kteří mají velmi mnoho zkušeností. Jsou mezi nimi osobnosti jako doktor Štěpán Vymětal, psycholog ministerstva vnitra se zaměřením na psychologii mimořádných událostí a krizového řízení, doktor Václav Ročeň, bývalý dlouholetý člen protiteroristického Útvaru rychlého nasazení Policie ČR, či vynikající psycholožky jako např. magistra Jana Jungwirtová a další,“ upozornil doktor Dlouhý.

Vedle toho, že tento tým pod vedením doktora Martina Dlouhého letos vydal odbornou publikaci Krizová komunikace v zátěžových situacích, rád by připravil také kurz otevřený široké veřejnosti, v němž by se lidé naučili efektivně jednat během mimořádných událostí. „Kurz by měl přispět k ochraně těch, kteří zachraňují, i těch, kteří jsou zachraňováni. Pomohlo by to při práci například sociálním pracovníkům, zvýšila by se jejich odolnost vůči tlaku a stresu v práci. Krizovou komunikaci by měli ovládat i pracovníci integrovaného záchranného systému. Jakmile totiž například u záchranáře, hasiče nebo u kohokoliv, kdo řeší urgentní situace, převládnou emoce nad rozumem, může být výsledek fatální,“ podotkl doktor Dlouhý. Jeho tým nyní hledá způsob, jak celý kurz financovat, a porozhlíží se proto i po možnostech získání peněz z evropských fondů.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: red.

Sdílejte článek: