Podpora výuky bez hranic

pátek, 07 srpen 2015 12:33

Sjednotit výuku jazyků v celé Evropě, poskytnout učitelům a dalším pedagogickým odborníkům podklady a nástroje pro vyučování, kontrolu a hodnocení jazykových dovedností studentů napříč zeměmi a kulturami. K tomu slouží Společný evropský referenční rámec pro jazyky, jenž je nyní rozšiřován i díky činnosti ÚJOP UK.

kavarna2Kdo dnes nezná kategorie A1–C2 pro zařazení podle úrovně znalosti jazyka? Jednotlivé deskriptory, tedy to, které jazykové dovednosti v oblasti písemné komunikace, poslechu či čtení i samotné konverzaci člověk musí ovládat, aby mohl získat certifikát té které kategorie, popisuje Společný referenční rámec pro jazyky (SERRJ).

Nyní se plánuje jeho rozšíření o deskriptory pro mediaci. Zachycena tak bude nově i dovednost zprostředkování komunikace třetí straně. „Jde o dovednost shrnout vyslechnuté nebo přečtené informace a předat je čtenářům nebo posluchačům vhodným způsobem v cizím jazyce,“ vysvětluje PhDr. Pavel Pečený, vedoucí Výzkumného a testovacího centra ÚJOP UK. Ke spolupráci na tomto projektu byl totiž přizván také Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze, a byl tedy sestaven několikačlenný tým odborníků, jejž vede Mgr. Martina Hulešová, M. A.

V březnu a v červnu tohoto roku již proběhly dva workshopy, tzv. validační a kalibrační, které měly za cíl vybrat funkční charakteristiky dané dovednosti a co nejpřesněji je popsat pro jednotlivé kategorie. „Červnového workshopu se zúčastnilo pět pracovníků ÚJOP UK. Jejich hlavním úkolem bylo určit u každého ze sady cca 60 deskriptorů, na které úrovni od Pre A1 po C2 uživatel jazyka dovede vykonat to, co deskriptor popisuje,“ vysvětlil Pavel Pečený. Tato šetření ještě doplní fáze on-linového testování, jež proběhne v září a na základě kterého budou definovány konkrétní úrovně jednotlivých dovedností.

Celý projekt bude završen publikováním rozšířené sady deskriptorů na stránkách Rady Evropy v angličtině a francouzštině, a to v polovině roku 2016.

Autor: Jana Bečvářová, red.
Foto: red.

Sdílejte článek: