Čestné doktoráty UK obdrželi fyzik Heuer a archeolog Levy

pátek, 06 duben 2018 20:38

Fyzik prof. Rolf-Dieter Heuer a archeolog prof. Thomas Evan Levy dnes obdrželi ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa. Titul byl oběma vědcům udělen za jejich mimořádné celoživotní vědecké úspěchy a za významný přínos k rozvoji bádání ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.

doktorat_text

_doktorat2_250_167 „S prof. Heuerem jsem spolupracoval na urychlovači LEP v CERN. Přestože jsme byli každý na jiném experimentu, máme z té doby společnou publikaci o hledání Higgsova bosonu. Higgsův boson byl objeven o dekádu později, když urychlovač LEP nahradil výkonnější LHC. Také tehdy u toho byli odborníci z Univerzity Karlovy a dalších institucí v ČR a prof. Heuer. Ten byl ředitelem CERN a rozhodným způsobem se zasloužil o úspěch LHC. S prof. Heuerem jsem měl možnost spolupracovat také v rámci Rady CERN a naše komunita částicových fyziků ho zná jako skvělého odborníka a milého člověka,“ uvedl Rupert Leitner z Matematicko-fyzikální fakulty.

Rolf-Dieter Heuer je aktivním členem Mezinárodní rady UK, v roce 2012 mu byla udělena pamětní medaile Matematicko-fyzikální fakulty UK, v roce 2014 zlatá medaile Univerzity Karlovy.

_doktorat3_250_167„S profesorem Thomasem Evanem Levym mě poutá dlouholetá spolupráce. Měl jsem možnost přednášet na Kalifornské univerzitě, stejně jako pan prof. Levy na Univerzitě Karlově. V poslední době se spolupráce s prof. Levym soustředila na teorii přerušovaných rovnováh a její aplikaci v oborech, jako jsou archeologie, egyptologie, historie a v neposlední řadě i bezpečnostní studia," uvedl ředitel Českého egyptologického ústavu Miroslav Bárta.

Prof. Thomas Evan Levy již řadu let spolupracuje s Českým egyptologickým ústavem Filozofické fakulty UK v oblasti archeologie a kontaktů mezi starověkým Egyptem a Syropalestinou. K rozvoji aktivní spolupráce přispěly zejména Levyho výzkumy v teritoriu Wádí Fejnán, kde jeho expedice objevila unikátní památky z doby 3. a 1. tis. př. Kr.

Autor: red.
Foto: René Volfík

Sdílejte článek: