Prolistujte si Královské dílo. Databáze mapuje umělecké skvosty středověku

úterý, 20 leden 2015 15:56

Vláda Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců se hluboce zapsala nejenom do dějin politického vývoje, ale zásadním způsobem ovlivnila i kulturu v našich zemích. Pod patronátem těchto tří panovnických rodů vyrostly četné architektonické skvosty a vznikla dodnes obdivovaná umělecká díla. Toto skutečně „královské dílo“ mapuje stejnojmenný projekt, na němž pracuje Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK. Od začátku roku je na internetu veřejně přístupný katalog fotografií a map zaznamenávající podobu vzácných památek středověku. Tým odborníků navíc stále pracuje na rozšiřování databáze.

karel693

Elektronický katalog pojmenovaný Královské dílo představuje panovníky jednotlivých vládnoucích rodů a upozorňuje na umělecká díla či stavby, o jejichž vznik se zasadili. Uživatelé si tak mohou na přehledné mapě českých zemí ujasnit třeba to, kde přesně leží Levý Hradec, na němž nechal první historicky doložený vladař z rodu Přemyslovců, kníže Bořivoj, postavit první kostel na českém území. Mohou se také dozvědět více o jeho životě a působení nebo prohlédnout fotografie z archeologických průzkumů v místě kostela sv. Klimenta.

kralovskedilo350

„Databáze by měla sloužit široké veřejnosti, tedy nejen vědcům a odborníkům, ale každému, kdo se zajímá o naši historii. Přístupná je od začátku roku 2015, stále však pracujeme na rozšiřování tohoto fondu. Míříme k propojení s velkými evropskými databázemi, jako je Europeana, a s fototékami a databázemi německých jazykových oblastí, které jsou svým obsahem té naší nejblíže,“ vysvětlil vedoucí projektu prof. Jiří Kuthan.

Přístup do databáze je zdarma. Každý si tak může prohlížet fotografie uměleckých děl, za jejichž vznikem stojí třeba Přemysl Otakar I., Karel IV. nebo Ludvík Jagellonský.

Královské dílo vzniklo jako součást velkého projektu Lesk a sláva českého království. Kořeny české státní a národní identity, jejž vede profesor Jiří Kuthan a který financuje ministerstvo kultury v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Jeho posláním je rozšířit výsledky základního výzkumu do povědomí široké veřejnosti a předat je všem, kdo se zajímají o dějiny našeho státu.

V rámci tohoto velkého projektu profesor Jiří Kuthan společně s prorektorem UK prof. Janem Roytem připravují i rozsáhlou reprezentativní publikaci věnovanou osobnosti císaře Karla IV. Vyjít by měla v příštím roce u příležitosti 700. výročí narození tohoto panovníka. „O Karlu IV. existuje celá řada publikací. Při studiu historie a dějin umění však nejste nikdy v definitivním cíli, za kterým už nic není. Každá monografie je jenom určitým mezníkem na nekonečné cestě, tím bude i naše připravovaná práce,“ podotkl profesor Kuthan. V rámci projektu by pak o rok později měla vyjít ještě další publikace, tentokrát věnovaná zakladatelskému dílu českých knížat a králů až do roku 1526, kdy zahynul poslední král z rodu Jagellonců, Ludvík.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: prof. Jiří Kuthan (Ústav dějin křesťanského umění KTF UK)

Sdílejte článek: