MEDialogy poprvé. Tentokrát na téma výchova lékařů v Čechách

pátek, 27 červen 2014 16:59

Výchova lékařů v Čechách byla tématem první akce ze série MEDialogy, kterou 3. června uspořádala 1. lékařská fakulta UK ve velké zasedací místnosti děkanátu. Diskuse mají podobu Hyde Parku na aktuální, případně kontroverzní témata. Určeny jsou hlavně pro novináře, učitele a studenty.   

_693_693_462

V prvním bloku seriálu byli hlavními diskutéry děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., a loňská absolventka fakulty MUDr. Jana Mašková z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Oba aktéři byli vybráni záměrně tak, aby na jedné straně stály názory zkušeného lékaře, pedagoga a vědce a na straně druhé absolventky fakulty s roční praxí. 

Oba se pokoušeli ze svého hlediska odpovědět na obecnější otázky týkající se vzdělávání lékařů. Zamýšleli se například nad tím, jak obstojí české medicínské školství ve srovnání se zahraničím, kolik stojí výchova jednoho lékaře v českých podmínkách, kam mají naši absolventi po studiu namířeno nebo nad otázkou, kdy se vlastně doktor stává dobrým lékařem.

Do hodnocení se zapojuje čím dál víc studentů, protože vidí, že to má smysl. Oceňují, že jsou odměňováni pedagogové, kteří učí dobře, a že na názor studentů se bere ohled

MUDr. Jana Mašková

Ačkoliv je dělí jedna generace, v mnoha názorech se shodli. Například v tom, že 1. lékařská fakulta snese srovnání se zahraničím, že kvalita vyučujících ovlivní i budoucí výběr specializace mladého lékaře, že hodnocení výuky studenty a to, že vedení fakulty toto hodnocení respektuje a vyvozuje z něho důsledky, je přínosné pro obě strany.

„Do hodnocení se zapojuje čím dál víc studentů, protože vidí, že to má smysl. Oceňují, že jsou odměňováni pedagogové, kteří učí dobře, a že na názor studentů se bere ohled,“ řekla MUDr. Jana Mašková.

Děkan mimo jiné uvedl, že výuka jednoho lékaře stojí zhruba 800 000 korun, ale stát na něj přispívá asi ze tří čtvrtin. Zbytek peněz musí fakulta získat z jiných zdrojů – z expertní činností, spoluprací s průmyslem, od donátorů nebo výukou zahraničních studentů, kteří za výuku v angličtině platí. „Součástí našeho každodenního boje není jen uspokojit akademickou zvídavost a produkovat vědecké výsledky, ale také vydělat peníze na to, abychom vůbec učit mohli,“ podotkl děkan.

Publikum, složené z lékařů, novinářů a studentů, položilo asi patnáct dotazů – bez odpovědi nezůstal žádný. Akci podpořil svou účastí i náměstek ministra zdravotnictví prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. Na motorce s helmou v ruce dorazil i prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., a zapojil se do diskuse.

Podrobnější informace o MEDialogu

Příští blok MEDialogů se uskuteční 4. listopadu a bude se zabývat tématem závislosti v Čechách.      

Autor: RNDr. Marie Fialová, red.
Foto: Bc. Petr Heřman

Sdílejte článek: