Záchranáři se školili na umělých pacientech Fyziologického ústavu 1. LF UK

čtvrtek, 24 září 2015 11:36

V simulačním centru Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty UK začalo v pátek 18. září metodické cvičení záchranářů z celé České republiky „Pražská 155“. Kromě přednášek a výměny zkušeností řešit vzorové úlohy byly do programu zařazeny také příklady pedagogické práce s využitím pacientských simulátorů – tzv. umělých pacientů.

„Pacientské simulátory jsou sofistikované figuríny řízené počítačem, které umožňují velmi bezpečně, a přitom realisticky trénovat zdravotnické dovednosti. Imitují dech, puls, srdeční aktivitu a další funkce lidského těla, lze k nim připojit lékařské přístroje i provádět léčebné zákroky, na něž umělí pacienti reagují. Tomu odpovídá i cena v řádu stovek tisíc až milionů korun. Simulace umožňují, aby modelová klinická situace byla věrná, postupovala v reálném čase a v realistickém prostředí. Ale také je možné scénu kdykoliv zastavit, důležité momenty vysvětlit nebo opakovaně natrénovat,“ popisuje MUDr. Mikuláš Mlček, Ph. D., z Fyziologického ústavu 1. LF UK. Simulační centrum na 1. LF UK patří k nejlépe vybaveným učebnám svého druhu v ČR a ročně jím projde na 700 studentů medicíny, kteří se na simulátorech učí zvládat nejrůznější akutní situace, do nichž se nemocný může dostat.

„Naše fakulta si velmi cení spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy. Ochotně proto poskytneme zkušené pedagogy, neboť si vážíme úsilí i elánu, ježé záchranáři do svého vzdělávání a zdokonalování dokážou vložit,“ uvedl proděkan 1. LF UK prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA.

Cvičení Pražská 155 bylo zaměřeno na využití metodiky zážitkové výuky. Posádky záchranných služeb zasahovaly u realisticky simulovaných případů akutních situací, jako jsou například hromadné neštěstí, pád z výšky, srdeční příhoda či nečekané úmrtí. „Jejich zákrok skrytě sledovali odborní školitelé a ihned po zásahu s nimi diskutovali o správných i chybných krocích. Tento způsob výuky zdravotnického personálu je v zahraničí běžný, ale pro svou náročnost a malou tradici je u nás zatím ojedinělý,“ uvedl dr. Mlček. Doplnil, že cílem akce bylo rozšíření této metodiky a podpora vzdělavatelů, kteří by chtěli zážitkovou výuku používat. 

Akce Pražská 155 se konala již čtvrtým rokem. Určena byla pro výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci z celé ČR a SR. Cílem cvičení byla především výměna zkušeností a příprava na situace, které záchranáři nezažívají každý den. Na jeho přípravě a organizaci se podílejí jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému, příspěvkové organizace a neziskové i komerční subjekty.

Autor: 1. LF UK; red.
Foto: red.

Sdílejte článek: