A múdrost vaše posílena bude v moci Božie

pátek, 12 říjen 2018 17:46

V pátek 13. května se ve večerních hodinách uskutečnila další z akcí, souvisejících se 700. výročím narození římského císaře a českého krále Karla IV. V kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově měli návštěvníci možnost sledovat literární pořad s názvem A múdrost vaše posílena bude v moci Božie aneb Karel IV. jako spisovatel, v němž zazněly ukázky z literárního díla Karla IV., tedy Karlova vlastního životopisu Vita Caroli Quarti. Texty za doprovodu působivé hudby Michaela Pospíšila a jeho kolegyně představili studenti oboru dějiny evropské kultury Katolické teologické fakulty UK.

cteni2_textAkce byla jedním z výstupů studentského semináře středověké literatury. Studenti vybrali vhodné ukázky z Karlova vlastního životopisu a spolu se svým pedagogem je v monumentálních prostorách kostela střídavě předčítali. Na úvod se posluchači dozvěděli, že i když si text díla typu Vita Caroli můžeme přečíst doma, středověká literatura byla vlastně určena k hlasitému předčítání, jemuž jsme dnes již odvykli. V pečlivém výběru textů se postupně objevovala Karlova duchovní tvář, byť stylizovaná. I když se Karlův život zdá být záležitostí světskou, autor již v počátečních kapitolách uvažuje o duchovním rozměru vlády a duchovní povahy jsou i ostatní kapitoly knihy, hovořící o tom, jak Karel vnímá víru, Boží milosrdenství, božská varování a podobné milníky počátku svého života. Stáváme se svědky příběhů o zázračné Boží pomoci, záchraně před otravou jedem a příběhů s dobrým koncem.

cteni1_textŽivotopis Vita Caroli, spis ve středoevropském prostoru ojedinělý, byl citován v moderním českém překladu. Hudební doprovod používal neotřelé postupy, v jednu chvíli protagonisté dokonce zpívali dle pásu not, položeného na zemi mezi kostelními lavicemi. Předvečer 700. výročí Karlova narození byl tak oslaven více než důstojně a pro všechny zúčastněné se stal vítanou inspirací nejen pro další studium.

Kostel Panny Marie a sv. Karla Velikého, vybudovaný dle saské kaple Karla Velikého jako součást významného areálu kláštera augustiniánů kanovníků, byl pro celou akci vhodným místem. Po skončení četby textů se mohli návštěvníci zúčastnit komentované prohlídky interiéru s pseudogotickým oltářem z roku 1872 a z velké části barokním zařízením od Františka Maxmiliána Kaňky. V zahradě neušla pozornosti výrazná socha Karla IV. od Josefa Maxe.

Autor: Stanislava Kučová
Foto: Thinkstock; archiv autorky

Sdílejte článek: