Letní škola znakových jazyků přetlumočí neslyšícím i koncert kapely Traband

pondělí, 25 srpen 2014 22:42

V pondělí 25. srpna odstartoval na Filozofické fakultě UK první ročník Mezinárodní letní školy znakových jazyků. Až do středy je program vyhrazen pro studenty a odborníky, koncem týdne se škola otevírá i široké veřejnosti. Přípravy akce se ujali studenti Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK (ÚJKN) pod vedením Bc. Lucie Břinkové.

dotextu

Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014 s podtitulem Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků (CISL) si klade za cíl podpořit mladé odborníky v realizaci vlastních výzkumů a přinést jim určitý přehled o světovém dění v oblasti lingvistiky znakových jazyků. S její přípravou začali studenti ÚJKN už před rokem. Z počátku byl tým tříčlenný (Lucie Břinková, Josefina Kalousová a Anna Moudrá), postupně se přidávali další a další zájemci, až se jejich počet zastavil na počtu třiadvacet.

„Nejvíc náročné bylo přesvědčit potenciální donátory, aby nám na naši akci přispěli. Celkový rozpočet činil asi milion korun, takže jsme se museli pěkně otáčet. Psali jsme projekty a žádosti do nadací i do soukromého sektoru. Byli jsme vytrvalí a poctiví, chodili na osobní schůzky a vše se setkalo s úspěchem. Mnohdy jsme také bojovali s byrokracií či s lidmi, kteří zarputile nechtěli slyšet, co a proč jim říkáme. Nakonec jsme se ale s každým domluvili. Proto je heslem letní školy – CISL osvěžuje mysl,“ popisuje své zkušenosti z měsíců příprav Lucie Břinková.

Letní škola má dvě části: Summer School Lecture a Summer School Open. Summer School Lecture potrvá tři dny (25.–27. srpna) a zúčastní se jí padesát delegátů z různých zemí a dvanáct odborníků z Evropy, Ameriky a Austrálie, kteří aktivně působí v oblasti lingvistiky znakových jazyků. Navazující dvoudenní Summer School Open (28.–29. srpna) je otevřený kongres pro širokou veřejnost, na kterém budou formou konferenčních příspěvků zveřejněny výsledky výzkumů zahraničních odborníků a studentů.

Organizátoři nezapomněli ani na doprovodný program, jehož součástí je koncert skupin Traband a Johannes Benz tlumočený do znakového jazyka. Na jeho pořádání se povedlo uspořádat veřejnou sbírku formou crowedfounding. „V organizačním týmu jsou lidé, kteří pracují dobrovolně na různých projektech obecně prospěšných společností a neziskových organizací, a tam je crowedfounding docela běžný. Když jsme si odhlasovali, že chceme koncert tlumočený do znakového jazyka, napadlo nás vybírat finance právě přes veřejnou sbírku. Vymýšleli jsme různá lákadla, jak potenciální dárce nalákat, a vyšlo to,“ vypráví Lucie Břinková. Celkem se od donátorů z řad veřejnosti povedlo vybrat více než 64 tisíc korun.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: red.

Sdílejte článek: