Přírodovědecká fakulta UK chce podpořit mladé talenty. Zakládá nadační fond

pátek, 12 leden 2018 16:08

Profesor Josef Michl je světově uznávaný chemik a také absolvent Přírodovědecké fakulty UK. I když žije už od šedesátého osmého roku v zahraničí, s vděčností vzpomíná na svá studia strávená na pražské univerzitě. A právě z toho důvodu se před několika lety rozhodl věnovat fakultě sto tisíc dolarů. Tento podnět vedl bývalého děkana PřF UK profesora Bohuslava Gaše a prorektora UK docenta Jana Konvalinku k založení nadačního fondu. Svou činnost zahajuje právě v těchto dnech.

fond693

V současné době se fakulta stará především o to, aby do fondu získala další peníze. O tom, jak se s nimi pak bude nakládat, bude rozhodovat správní rada, jak vysvětlil profesor Gaš. „Vedle darů od pana profesora Josefa Michla a dalšího absolventa naší fakulty jsou ve fondu peníze od pana docenta Jana Konvalinky, současného pana děkana profesora Jiřího Zimy a ode mě. Během tohoto roku chceme přesně stanovit, jakým způsobem budeme s penězi nakládat. Plán je zatím takový, že by je mohli využívat nadaní studenti, chystající se za výzkumem do zahraničí. Financovat by se z toho mohl také pobyt zahraničních vědců, kteří přijedou přednášet k nám na fakultu,“ doplnil profesor Gaš.

Profesor Josef Michl založení fondu vítá. „Větší část života jsem prožil v USA, a tak se nejspíš chovám jako Američan. Zde je zvykem, že lidé, kteří si to mohou dovolit, věnují určitou částku univerzitě, na níž vystudovali, aby vyjádřili uznání a poděkování svým učitelům a instituci, kde vzdělání nabyli. Částka může sloužit jako finanční příspěvek pro neobyčejně nadané studenty, může být ponechána katedře, fakultě nebo celé univerzitě, aby se s penězi naložilo co nejlépe. Mně se tento zvyk líbí, na dobu studia mám ty nejkrásnější vzpomínky, svým učitelům jsem za mnohé zavázán, novým generacím studentů přeji to nejlepší,“ vysvětlil.

Dar profesor Michl, jenž v současné době působí na University of Colorado Boulder, podmínil tím, že jej mohou využít pouze chemické katedry fakulty. „Částka, kterou jsem čtyřem chemickým katedrám věnoval, je specificky určena pro mladé nadějné vědce, ať už studenty, nebo začínající učitele. Je poměrně malá, roční finanční výnos z investice, i bude-li dobře obhospodařována, také nebude příliš značný, přesto by se v průběhu desetiletí mělo nahromadit znatelné množství peněz, takže můj skromný dar snad nakonec svým způsobem užitečný bude. Domnívám se, že založení nadačního fondu je správný krok, jsem vděčný docentu Janu Konvalinkovi, že se o něj zasadil,“ zdůraznil profesor Michl.

Fakulta v současné době vyzývá i další zájemce, aby podpořili novou generaci vědců, která roste na pražské přírodovědě, a do fondu také přispěli. „Nemusejí to být vysoké částky, budeme rádi za jakýkoli příspěvek. Navíc dar vyšší než jeden tisíc korun si pak bude moci dárce odepsat z daní,“ upozornil profesor Gaš.

Nadační fondy sloužící k podobným účelům mají i další fakulty Univerzity Karlovy. Některé, například Filozofická fakulta UK nebo Právnická fakulta UK, o jejich založení už dlouho uvažují, jiné, jako jsou například Matematicko-fyzikální fakulta UK nebo 1. lékařská fakulta UK fond již dlouhodobě spravují a prostřednictvím něj podporují mladé vědecké talenty.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: Thinkstock

Sdílejte článek: