#prsakoule a nově i srdce: Loono slaví úspěchy

pátek, 07 duben 2017 14:52

Kateřina Vacková studuje šestým rokem lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Před třemi lety jí diagnostikovali zhoubný nádor vaječníku. Kateřina nemoc úspěšně porazila a založila neziskovou organizaci Loono, která si klade za cíl přesvědčit mladé lidi o důležitosti včasné prevence. Ta je klíčem k úspěšnému boji s chorobou - se včasným odhalením rakoviny Loono pomohlo již 32 lidem.

První úspěšná kampaň neziskovky Loono „Sahám si na ně každý měsíc (#prsakoule)“ byla zaměřena na prevenci rakoviny prsou a varlat a měla nebývalý úspěch. „Samotné nás překvapilo, jak se povědomí o samovyšetřování #prsakoule organicky rozšířilo. Píšou nám lidé z celé České republiky s poděkováním, že nikdy předtím nevěnovali prevenci pozornost. Díky naší kampani začali,“ shrnuje Kateřina Vacková. V kampani #prsakoule doposud Loono vyškolilo na 12 tisíc lidí.

Vzdělávání veřejnosti neprobíhá pouze formou workshopů, ale také prostřednictvím mediální kampaně. Kampaň #prsakoule měla obrovský mediální dosah, na tento úspěch by Loono rádo navázalo. „Skvěle se nám daří oslovovat mladé lidi. Tím, že je nezastrašujeme, ale učíme je, jak správně naslouchat svému tělu, se mnoho z nich stává pravidelnými návštěvníky našich workshopů a přednášek a spolu s tím i fanoušky našich sociálních sítí,“ uvádí Kateřina. Loono je na sociálních sítích velmi aktivní. Touto aktivitou se snaží oslovit právě mladší generace, které obvykle na prevenci zhoubných či kardiovaskulárních onemocnění ani nepomyslí.

Pro mladé lidi, jež zhoubné onemocnění postihne, má Kateřina Vacková radu: „Všem mladým lidem, které ‚onkologická příhoda‘, jak tomu říkám já, potká, bych poradila, aby nepřestávali věřit v uzdravení. Medicína je dnes neuvěřitelně daleko, je tedy velká šance, že se vyléčí. Spolu s tím bych jim poradila, aby se nebáli na cokoli zeptat lékaře a komunikovali s rodinou a kamarády, kteří budou jistě připraveni je vyslechnout. A v neposlední řadě bych chtěla zdůraznit, že se nám kdykoli mohou ozvat, vyslechneme je a pomůžeme, s čím bude potřeba.“

Záštitu nad Loonem převzala 1. lékařská fakulta UK. „Fakulta s radostí převzala odbornou garanci nad veřejně prospěšným projektem, který naši lékaři pomohou rozvinout po odborné stránce,“ uvedl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. V řadách Loona se angažují především studenti lékařských fakult. Odborný dohled pak zajišťují garanti z oborů gynekologie, urologie, praktického lékařství a kardiologie.

Pozitivní ohlasy Kateřinu a celý tým Loona motivují, aby ve svém úsilí pokračovali „Co se týče prevence onkologických onemocnění, dali jsme si v roce 2017 za cíl vyškolit dalších 15 tisíc lidí. Jarní kalendář máme plný workshopů ve firmách i školách. V létě se chystáme se stanem na největší hudební festivaly a na podzim se již tradičně zapojíme do říjnového boje proti rakovině prsu. Listopad věnujeme mužskému zdraví.“

Na rok 2017 si neziskovka Loono připravila i novou kampaň „Žiješ srdcem“, která cílí na prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Ta jsou nejčastější příčinou úmrtí v ČR. V roce 2015 v jejich důsledku zemřelo 60 tisíc osob – z toho 27 tisíc na ischemickou chorobu srdeční a 10 tisíc na cévní mozkovou příhodu. Onemocnění srdce a cév jsou zrádná především svou bezbolestností – obvykle se projeví až v okamžiku, kdy už je na léčbu příliš pozdě. Cílem nových workshopů je poučit veřejnost, jak je možné sobě i lidem ve svém okolí prodloužit život správnou životosprávou a včasnou prevencí.

Loono připravuje také výstavu, která bude hlavním charitativním projektem Designbloku. Přední čeští designéři pro výstavu vytvoří díla inspirovaná tématem srdce. Po říjnovém uvedení na Designbloku bude výstava po celý listopad k vidění v pražské Galerii DSC a později i v dalších městech. Výstavy doprovodí „srdcařské“ workshopy a přednášky.

Aby mohlo Loono své plány uskutečnit, pořádá veřejnou sbírku na crowdfundingovém portálu Hithit. Cílem je do 18. dubna vybrat 185 tisíc korun na nákup školicích pomůcek. Pokud se částku podaří vybrat, Nadace Vodafone ji zdvojnásobí.

Loono

Nezisková organizace Loono, z. s., vznikla v květnu roku 2014. V rámci pravidelných workshopů vzdělává v oblasti prevence onkologických onemocnění a spolu s tím pomáhá již nemocným a jejich rodinám.

Zakladatelkou Loono je Kateřina Vacková, studentka 6. ročníku 1. LF UK, jíž před třemi lety diagnostikovali zhoubný nádor na vaječníku. Kateřina chce motivovat další mladé lidi, aby na své zdraví mysleli včas.

V oblasti prevence rakoviny proškolilo Loono od doby svého založení 12 tisíc lidí na více než 260 vzdělávacích workshopech a kulturních akcí. Pomohlo či v současné době pomáhá více než 50 rodinám. Loono spolupracuje i s dalšími sdruženími a nadačními fondy.

Autor: Kamila Špinarová
Foto: Loono

Sdílejte článek: