Univerzita Karlova představuje nové objevy v Súdánu

úterý, 21 květen 2013 23:03

Série odborných přednášek s diskusí Nové objevy Univerzity Karlovy v Súdánu se uskuteční ve středu 22. května v čase od 17.00 do 18.00 hod. ve Velké aule Filozofické fakulty UK v Praze (místnost č. 131), nám. Jana Palacha 2, Praha 1. Dosavadní poznatky a nálezy českého interdisciplinárního týmu na území Súdánu představí zástupci jednotlivých odborných pracovišť, která se na výzkumu pod vedením Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty UK.

sudan_text

„Tyto archeologické výzkumy významně rozšiřují naše poznání o době, kdy docházelo k vytváření prvních neolitických základů kultur v oblasti severovýchodní Afriky, ze kterých později vyrostly významné civilizace afrického kontinentu, včetně té staroegyptské. Podle našich vědomostí jsou české objevy na 6. kataraktu naprosto unikátní i ve světovém měřítku a jejich definitivní zpracování poskytne zcela nový pohled na zkoumané období,“ uvedl prof. Miroslav Bárta, Dr., ředitel Českého egyptologického ústavu FF UK v Praze.

Za Český egyptologický ústav FF UK v Praze vystoupí prof. Miroslav Bárta, Dr., a Mgr. Lenka Suková; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., budou reprezentovat Mgr. Ladislav Varadzin, Ph. D., a Mgr. Jaroslav Řídký, Ph. D.

Přírodovědný výzkum pohoří Sabaloka přiblíží Mgr. Petr Pokorný, Ph. D., (Centrum pro teoretická studia, UK v Praze / AV ČR, Praha, v. v. i.), Mgr. Adéla Pokorná (Přírodovědecká fakulta UK v Praze), Mgr. Lenka Lisá, Ph. D., (Geologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.) a Mgr. Zdenka Sůvová (Český egyptologický ústav FF UK v Praze).

V roce 2009 zahájila česká expedice pod vedením Českého egyptologického ústavu FF UK v Praze výzkum v pohoří Sabaloka a v oblasti Šestého nilského kataraktu v Súdánu. Výzkumy potvrdily předpoklad výskytu četných pozůstatků osídlení z různých období od paleolitu do novověku. V pohoří Sabaloka byla zjištěna pravděpodobně nejhustší síť lokalit z mezolitu v centrálním Súdánu. Ve středu této sídlištní sítě bylo identifikováno zaniklé sezónní jezero a bylo zde objeveno a částečně prozkoumáno patrně největší mezolitické pohřebiště v severní Africe.

On-line přenos přednášek bude zajištěn.

Autor: FF UK
Foto: Jaroslav Řídký

Sdílejte článek: