Jak připravit středoškoláky na univerzitu? FHS UK otvírá letní školu pro učitele

úterý, 18 červenec 2017 14:57

Pro středoškolské učitele, kterým není lhostejná budoucnost jejich svěřenců, připravila Fakulta humanitních studií UK letní školu. Na ní získají náměty a podklady pro výuku humanitně orientovaných předmětů, aby své žáky mohli co nejlépe připravit k budoucímu vysokoškolskému studiu. Letní škola, jejíž součástí nebudou jen přednášky, ale také praktické semináře, se bude konat na konci srpna v Litomyšli.

v693

Zpozornět by měli středoškolští a gymnaziální učitelé základů společenských věd, filozofie či dějepisu. Právě těm je totiž letní škola určena. Hovořit se na ní bude o problematice výuky filozofie, historie, humanitních a společenskovědních oborů nebo o struktuře a základech psaní odborných textů.

„Nejde o poučování učitelů gymnázií a středních škol ohledně toho, jak by měli učit. Naopak chceme spíše poskytnout prostor pro to, abychom se navzájem něco dozvěděli. Chceme předestřít svou perspektivu výuky společenských a humanitních oborů na FHS UK a současně představit jednak problémy, se kterými se musíme vyrovnávat u nových studentů, a jednak úkoly a problémy, před nimiž stojí studenti, když k nám nastoupí. Na druhou stranu bychom rádi slyšeli, s čím se musejí vyrovnávat učitelé na gymnáziích a středních školách v rámci výuky filozofie, historie a základů společenských věd,“ vysvětlil garant letní školy Mgr. Jaroslav Novotný, Ph. D., a zdůraznil, že předpokládá, že to bude oboustranně přínosný projekt. „Chceme se tím zároveň otvírat veřejnosti a prezentovat univerzitu i fakultu navenek, což považujeme za velmi důležité,“ dodal.

Bakalářské studium humanitní vzdělanosti na FHS UK je koncipováno jako liberální studium. Studenti mají na jedné straně předepsanou určitou strukturu pevně daných povinností, na druhé straně se jim však nabízí značný prostor v podobě široké škály volitelných předmětů a možnost sestavení vlastního studijního programu. To přináší řadu výhod i nástrah. „Profilace studia leží na bedrech studenta, na tom, jak si ho sám uspořádá, což pro studenty znamená příležitost rozvinout vlastní odborný zájem. Na druhé straně to však obnáší i nebezpečí, když si student včas neujasní svůj zájem a nezačne usilovat o jeho naplňování. Pak se může stát, že se ve studiu začne ztrácet. Jinými slovy, využití možností liberálního studia vyžaduje po studentech, aby dospěli a převzali zodpovědnost za to, co dělají. A to je asi jeden z nejobtížnějších úkolů, který před nimi stojí při přechodu ze střední školy k nám na fakultu,“ upozornil doktor Novotný.

Letní škola, volně navazující na semináře, které se na fakultě konaly již loni na podzim, se bude konat v Evropském školicím centru v Litomyšli od 24. do 27. srpna. Za čtyřdenní intenzivní kurz zájemci zaplatí 3500 korun. Přihlášky lze podávat až do konce července. Z organizačních důvodů však fakulta prosí, aby se zájemci hlásili co nejdříve.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: Thinkstock

Sdílejte článek: