Myslab. Nová pozorovací laboratoř Pedagogické fakulty UK

pátek, 23 únor 2018 16:03

Dvě místnosti oddělené jednosměrným zrcadlem, tři HD kamery s citlivým stropním mikrofonem a počítačová stanice se softwarem pro snímání lidské tváře a analýzu chování. To není scéna z amerického kriminálního thrilleru, ale vybavení nové pozorovací laboratoře Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

„Laboratoř je pro naši fakultu skutečná výhra, student musí během studia obsáhnout velké množství teoretických znalostí a zároveň si osvojit určité penzum dovedností. Ty se dají získávat jen v praxi nebo prostřednictvím různých simulací, tato laboratoř nám takové možnosti nabízí. Věřím, že zde budeme častými hosty,“ pronesl na slavnostním zahájení jejího provozu děkan Pedagogické fakulty UK prof. Michal Nedělka.

Nová laboratoř katedry psychologie Myslab poslouží budoucím učitelům k nácviku modelových situací, jako jsou například třídní schůzky nebo rozhovory s rodiči a žáky. Díky instalovaným technologiím budou studenti schopni své reakce adekvátně vyhodnotit a poučit se z nich. Pedagogům a akademickým pracovníkům místo poslouží k výzkumu. Nový prostor vhodně doplňuje vybavení laboratoře, která již funguje pod Psychologickým ústavem Akademie věd ČR, jak upozornila dr. Ida Viktorová z katedry psychologie PedF UK: „Snažili jsme se, aby vybavení bylo komplementární k vybavení laboratoře Psychologického ústavu. Máme mnoho společných pracovníků, s 1. lékařskou fakultou a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy spolupracujeme také na společných projektech.“

„Laboratoř je tvořena dvěma místnostmi, které odděluje polopropustné zrcadlo. Máme zde počítačové stanoviště se systémem pro synchronizované nahrávání obrazovky a tváře uživatele, jež umožňuje zkoumat témata jako vyplňování on-line testů nebo reakce na průběh počítačových her. V laboratoři lze realizovat skupinovou nebo dyadickou interakci nebo ji uzpůsobit v malou školní třídu a provést celé simulované vyučování,“ popisuje možnosti Myslabu doc. Irena Smetáčková.

Slavnostního otevření se vedle představitelů Univerzity Karlovy a vedení Pedagogické fakulty UK zúčastnil i bývalý ministr školství prof. Stanislav Štech, člen katedry psychologie. „Již před deseti lety, kdy probíhala rekonstrukce budovy v Myslíkově ulici, jsme měli sen zřídit podobnou laboratoř. Pro tento účel bylo tehdy dokonce instalováno i jednosměrné zrcadlo, které se stalo základem dnešního Myslabu. Jsem nesmírně rád, že se podařilo najít prostředky a umístit do laboratoře její srdce a oběhový systém – kamery, zvukové snímače a počítače se specializovaným softwarem,“ uvedl, „velký kus práce ale stále stojí před námi. Musíme zdolat mentální bariéru toho, že je zde nějaká nová neznámá věc, kterou je možné začít využívat.“

O dalším využití prostoru má již jasno dr. Ida Viktorová. „Laboratoř chceme nabídnout k využívání dalším pracovištím naší fakulty, nebude zde probíhat jen výzkum, ale také výuka, diagnostická a poradenská činnost.“ Do výuky bude Myslab zapojen postupně, hlavním přínosem je podle dr. Viktorové možnost účastnit se pozorování a diagnostiky, aniž by studenti svou přítomností narušovali intimitu a důvěru, která je pro psychologickou praxi klíčová. „Studenti mohou případ sledovat přes zrcadlo, nebo si jej přehrát později díky audiovizuálnímu vybavení,“ doplňuje.

Nová laboratoř katedry psychologie je určena především pracovníkům a studentům Pedagogické fakulty UK, po dohodě ale může být zpřístupněna komukoli z řad odborné veřejnosti. Pro zájemce, kteří by v ní chtěli realizovat svůj výzkum, jsou připraveny dva termíny vstupního školení. Ty jsou stanoveny na 30. března a 18. května. Více informací lze získat na webu laboratoře.

Autor: Kamila Kohoutová
Foto: Daniel Pražák

Sdílejte článek: