Prostor na UK: Centrum Krystal

pátek, 27 říjen 2017 12:42

Nepřehlédnutelná budova Centra Krystal na pražském Veleslavíně je doslova včelím úlem Univerzity Karlovy. Pod její správou funguje již třetím rokem.

Budova měla původně vzniknout jako internát pro studenty Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa, přezdívané Vokovická Sorbonna, která stojí nedaleko v ulici José Martího, dnešního sídla Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Po převratu roku 1989 dostala rozestavěný internát do správy Vysoká škola ekonomická, pod jejímž vedením byl objekt dokončen. Roku 1991 tak vzniklo Centrum doktorandských a managerských studií, které bylo následně svěřeno ke společnému užívání třem vysokým školám – Vysoké škole ekonomické, Vysoké škole chemicko-technologické a Univerzitě Karlově. VŠE si ponechala část výukovou, zatímco ubytovací kapacity byly rozděleny mezi VŠCHT a UK.

Roku 2000 pak byl Krystal nařízením ministerstva školství předveden do vlastnictví tří zmíněných univerzit. Ty měly objekt společně spravovat, nedokázaly se však často dohodnout na investicích do provozu a budova chátrala. ČVUT následně roku 2007 nabídlo svůj podíl k prodeji. Univerzita Karlova vyjádřila zájem pod podmínkou, že odkoupí také část náležející VŠE a celý Krystal bude její. Roku 2008 tak došlo k odkoupení podílu VŠE, zatímco prodej vlastnického podílu ČVUT se protáhl o několik let do roku 2015.

Univerzita Karlova dnes budovu Krystalu samostatně spravuje necelé tři roky, přičemž rekonstrukce započaly ihned po jejím převedení. Naprosto nezbytnou se ukázala být výměna výtahů, které byly na hranici životnosti. „Dům je zatím stále ve velmi zaostalém stavu, usilovně ale pracujeme na jeho revitalizaci. Zrovna jsme nainstalovali nové výtahy a venku je také vidět staveniště,“ uvedl Tomáš Lacina, ředitel Centra Krystal.

Rekonstruovat budovu takových rozměrů, jako je Krystal, za provozu je ovšem nesmírně náročné. „Technické zázemí hotelu je již na hranici své životnosti a veškeré záležitosti je třeba řešit velmi rychle, protože například bez teplé vody hotel fungovat nemůže. Je nutné umístit nové bojlery a opravit celou kotelnu včetně rozvodů vody a tlakových čerpadel. Zapomínat se nesmí ani na to, že jde o výškovou budovu, a tak je nutné aplikovat přísná bezpečnostní pravidla jako nehořlavé tapety a podobně,“ upozornil Lacina a doplnil: „Děláme revitalizaci veškerého ubytování, která by měla být hotova do Velikonoc. Zatím jsme zrekonstruovali přibližně sto pokojů.“

Celou situaci komplikují zdlouhavá výběrová řízení. Ve stejném časovém horizontu se Kolejím a menzám Univerzity Karlovy podařilo zrekonstruovat celkem 256 kolejních pokojů, což dohromady čítá 597 lůžek. Krystal se však na rozdíl od kolejí Univerzity Karlovy proměňuje v moderní čtyřhvězdičkový hotel.

Co Krystal nabízí?

V současnosti v Centru Krystal sídlí několik institucí Univerzity Karlovy. Rozsáhlou část obývá Ústav jazykové a odborné přípravy, který zde provozuje jedno ze svých školicích středisek. Zahraniční studenti jsou zde během přípravných kurzů také ubytováni, vyhrazeno jim je 220 z celkové kapacity 780 lůžek hotelu.

Celé jedno patro využívá Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Nalezneme zde také patnáct startovacích bytů pro mladé zaměstnance a přednášející i několik bytů lektorských.

Nezanedbatelnou součástí komplexu je také Knihova Univerzity Karlovy, která zde má i svůj depozitář. „Ten je unikátní automatickým hasebním systémem, který v případě požáru začne vypouštět dusík. Knihy tak zůstanou nepoškozeny a požár je uhašen,“ prozradil Ing. Jan Poul, který v Krystalu pracuje od jeho vzniku.

Budova dále nabízí celkem 130 garážových stání a 44 učeben. „Centrum Krystal je v současnosti vytíženo na sto procent. Nezbývá jediný volný byt ani učebna,“ uzavřel Lacina.

Autor: Kamila Špinarová
Foto: René Volfík, Centrum Krystal

Sdílejte článek: