O Letní školu slovanských studií mají zájem i studenti z Peru, Mongolska či Mexika

pátek, 02 červen 2017 17:40

Katedrála sv. Víta, hora Říp, Vyšehrad či Lány. Tato i další symbolická místa České republiky měli možnost vedle výuky češtiny navštívit účastníci 58. běhu Letní školy slovanských studií. Celkem se jich do Prahy sjelo 142 ze 37 zemí. Letní škola byla slavnostně zakončena ve Velké aule Karolina 21. srpna.

Na letní škole se pravidelně setkávají studenti z celého světa. Letos tvořili nejsilněji zastoupenou skupinu účastníci z Německa (30 frekventantů), následováni zájemci z Ruska (12) a Polska a Španělska (po 8 účastnících). Poměrně velký zájem o výuku češtiny projevili také zástupci Tchaj-wanu, kterých přijelo 7. Svého zástupce ale mělo na Univerzitě Karlově i Peru, Mongolsko, Mexiko či Kolumbie.

Posluchači absolvovali kurzy českého jazyka, které byly diferencovány podle stupně jazykových znalostí do čtyř kategorií. Pro pokročilé byly kromě jazykové výuky připraveny i odborněji zaměřené semináře.

„Osobně jsem velmi rád, že se s příznivým ohlasem setkala výuka fonetiky v kurzech začátečníků a mírně pokročilých a že byl i mimořádně velký zájem ze strany ostatních účastníků Letní školy o odpolední fakultativní konzultace s profesionálními fonetičkami, které významně napomohly při odstraňování nedostatků v náležité české výslovnosti studentů,“ říká PhDr. Jiří Hasil, Ph. D., ředitel LŠSS a zároveň zástupce ředitele Ústavu bohemistických studií FF UK.

Profilové přednášky byly věnovány některým významným kulturněhistorickým výročím, která si v letošním roce připomínáme, například 670. výročí povýšení pražského biskupství na arcibiskupství a 670. výročí položení základního kamene katedrály sv. Víta na Pražském hradě, 110. výročí založení Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, stému výročí vypuknutí první světové války, jubileím předních osobností české kultury Bohumila Hrabala, Jiřího Koláře, Jana Švankmajera či Berthy von Suttnerové. „Bohužel musíme v letošním roce konstatovat, že návštěvnost přednášek byla ve svém celku poněkud nízká,“ uvádí doktor Hasil.

Na jazykovou výuku a přednášky již tradičně navazoval bohatý kulturní a společenský program. Odpoledne se účastníci letošního běhu např. vydali na procházku kolem pražských divadel či na Vyšehrad, o víkendu mohli vyrazit do Lán, na horu Říp, do Kerska, Českého ráje a na další zajímavá místa.

58. běh Letní školy slovanských studií se konal pod záštitou rektora UK profesora Tomáše Zimy od 25. července do 22. srpna.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: red.

Sdílejte článek: