Skladatel zhudebnil pro Nejsvětějšího Salvátora Píseň písní. Zazní při Noci kostelů

středa, 22 květen 2013 12:02

Píseň písní je jedním z nejkrásnějších souborů milostné lyriky. V pátek 24. května se stane také zastřešujícím tématem programu v kostele Nejsvětějšího Salvátora při pražské akademické farnosti v rámci tradiční Noci kostelů, kdy budou kostely po celé republice otevřeny veřejnosti až do pozdních nočních hodin.

svicka693

Pro návštěvníky baziliky svatého Jakuba na Starém Městě potom zahraje Vysokoškolský umělecký soubor UK. Ten - pod vedením Jakuba Zichy - vystoupí v bazilice společně se Svatojakubským sborem. Koncert bude o to zajímavější, že bude doprovázen největšími varhanami v Praze, navíc v prostorách s výbornou akustikou.

I Nejsvětější Salvátor bude v pátek večer zasvěcen hudbě. „Program je pojmenován Píseň písní, protože je této biblické knize věnováno několik jeho bodů. Vrcholem večera je vystoupení Orchestru Berg, který nastudoval skladbu Umírám láskou mladého skladatele Slavomíra Hořínky. Skladba byla zkomponována speciálně pro Nejsvětějšího Salvátora na motivy přebásnění Písně písní od Daniela Rause,“ upozornil ThLic. Mgr. Martin Staněk z akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora.

Návštěvníci kostela se mohou těšit také na samotné čtení Písně písní v překladu Daniela Rause nebo na promítání krátkého animovaného filmu Zahrada uzavřená absolventky UMPRUM Magdaleny Bartákové inspirovaného právě biblickou knihou.

V presbytáři kostela budou vystaveny obrazy Pavlíny Lörinczové. Návštěvníci budou moci zhlédnout i projekci fotografií zachycujících život farnosti v posledních několika letech. „Navíc chceme letos znovu nabídnout to, co se návštěvníkům loni velmi zalíbilo, a to je tzv. klementinská Via Sancta, tedy propojení kostela Nejsvětějšího Salvátora s řeckokatolickou katedrálou svatého Klimenta. Vše začne v pátek večer už v osm hodin komentovanou prohlídkou Nejsvětějšího Salvátora,“ zve všechny Martin Staněk na páteční Noc kostelů.

Noční návštěvníky přivítá také plzeňský kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je útočištěm plzeňských studentů. Večer se lidé budou moci zúčastnit výtvarného workshopu, zajít do čajovny nebo si popovídat o čemkoliv s místním knězem.

    Noc kostelů u Nejsvětějšího Salvátora, Staré Město, Praha 1

20.00-20.30

Vrstvení kostela - komentovaná prohlídka prostorem Nejsv. Salvátora vedená Martinem Staňkem

21.00-22.00

Slavomír Hořínka: Umírám láskou – dialogy v liturgickém prostoru

22.00-23.00

V kryptě kostela bude čtena celá Píseň písní v přebásnění Daniela Rause

22.00-00.00

Zahrada Pavlíny Lörinczové v presbytáři a chorální ozvěny touhy v kostele

23.00-00.00

Promítání filmu Magdaleny Bartákové Zahrada uzavřená, který byl taktéž inspirován Písní písní

    Koncert Vysokoškolského uměleckého souboru UK a Svatojakubského sboru v bazilice svatého Jakuba Staršího, Staré Město, Praha 1

20.15-20.45

Alessandro Scarlatti: Justitiae Domini – Svatojakubský sbor

Joseph Gabriel Rheinberger: Missa in Es (výběr) – VUS UK

Philipp Dulichius: Tristis est anima mea – oba sbory

Zdeněk Lukáš: Modlitba ghanských křesťanů – oba sbory

    Noc kostelů v Plzni v kostele Nanebevzetí Panny Marie

19.00-19.10

Přivítání a úvodní slovo - P. Emil Soukup

19.00-22.00

Dětský koutek se sr. Zuzkou FMA

19.15-19.45

Koncert sboru VOX IMPERFECTA

19.45-21.00

Komentované prohlídky kostela

21.00-21.30

Koncert - Martin Pachner a hosté - autorská hudba

21.30-22.00

Komentované prohlídky kostela

22.00-22.20

Koncert scholy při kostele Nanebevzetí Panny Marie

22.20-23.10

Komentované prohlídky kostela

23.10-23.45

Modlitba Taizé, ztišení

23.45-24.00

Závěrečné slovo a požehnání - P. Emil Soukup

Autor: Helena Stinglová
Foto: Martin Staněk

Sdílejte článek: