Absolventi k diplomu získávají i mezinárodní certifikát potvrzující jejich dosažené vzdělání

úterý, 08 červenec 2014 11:21

Univerzita Karlova získala certifikát Diploma Supplement Label, který uděluje Evropská komise. Dokument opravňuje Univerzitu Karlovu předávat absolventům vedle samotného diplomu také další dokument, který na základě norem Evropské komise, Rady Evropy a organizace UNESCO potvrzuje kvalitu získaného vzdělání.

diplom693

Diploma Supplement Label byl Univerzitě Karlově udělen do roku 2016. Poprvé jej získala už v roce 2009. Získání tohoto certifikátu zvyšuje prestiž celé vzdělávací instituce a pomáhá jí při získávání kontaktů a navazování spolupráce se zahraničními partnery. Absolventi díky němu mohou snadněji prokazovat i v zahraničí úroveň získaného vzdělání.

Autor: red.
Foto: red.

Sdílejte článek: