Nakladatelství Karolinum prezentovalo úspěšné tituly roku 2016

pátek, 02 červen 2017 17:40

Dne 14. prosince proběhlo v recepčních prostorách Karolina přátelské setkání u příležitosti prezentace vybraných knih, jež vyšly v roce 2016 v Nakladatelství Karolinum. Představeno bylo celkem sedm významných knih. Jejich autoři využili příležitosti, aby poděkovali redaktorům a editorům, kteří přispěli k vydání publikací.

Setkání zahájil krátkým proslovem rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima. „Je to vždy příjemné adventní zastavení nad knihami, které v tomto roce spatřily světlo světa,“ uvedl rektor Zima. „Chtěl bych poděkovat nejen autorům, jejichž knihy zde budou prezentovány, ale také všem, kteří přispívají do pestrého portfolia našeho nakladatelství.“ Poté předal slovo prof. Janu Roytovi, prorektorovi pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy. Ten zdůraznil, že Nakladatelství Karolinum dávno není pouhým vydavatelem skript a učebních pomůcek, ale etablovalo se jako jedno z předních nakladatelství v České republice. „V současné době diskutujeme o hodnocení vědy. V zahraničí je hodnoceným kritériem to, v jakém nakladatelském domě jsou publikace vydávány. Chtěli bychom, aby Nakladatelství Karolinum plnilo úlohu univerzitního nakladatelství, podobně jako jiná prestižní nakladatelství.“

Prorektor připomněl také navázání mezinárodní spolupráce s University of Chicago Press nebo rekonstrukci prodejny nakladatelství v Celetné ulici, která nově zahrnula prodej elektronických knih. „Tento rok byl pro nakladatelství velmi náročný, protože vydalo řadu publikací, které souvisely s výročím 700 let narození velkého císaře a krále Karla IV. Myslím, že si zaslouží velikou úctu za to, co tento rok vykonalo,“ uvedl Royt, který je zároveň autorem jedné z prezentovaných knih, nesoucí název Praha Karla IV.

Filozof prof. PhDr. Jan Sokol, Ph. D., CSc.,z Fakulty humanitních studií UK představil anglickou verzi své české publikace Etika, život, instituce: Pokus o praktickou filozofii, která vznikla na základě přednášek na Univerzitě Karlově. V knize se pokusil ukázat několik nových pohledů na tuto oblast. Dalším řečníkem byl vedoucí Katedry evropského práva PF UK, právník a sinolog, prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., který pronesl několik vět o své publikaci Právní systémy Dálného východu I. První svazek knihy je věnován historické komparaci právních systémů Dálného východu a sleduje vývoj až do recepce západních právních institutů v devatenáctém století. „V chystaném druhém dílu se pokusím naznačit, kam by právo mělo směřovat,“ dodal Tomášek.

Doc. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph. D., z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy představil Encyklopedii menších křesťanských církví v České republice, na které spolupracoval s religionistou doc. PhDr. Zdeňkem Vojtíškem,Th. D., z Husitské teologické fakulty UK. Nešpor poznamenal, že v knize byly poprvé publikovány výsledky sčítání lidu od roku 1880 do současnosti zahrnující veškerá náboženská vyznání na úrovni jednotlivých okresů.

Za kolektiv autorů publikace Základy dětského lékařství hovořil pediatr a přednosta Dětské kliniky LF UK a FN v Plzni prof. MUDr. František Stožický, DrSc. „Cílem naší práce bylo vytvořit učebnici, která by byla přístupná studentům medicíny, a hlavní požadavky se nám podařilo naplnit,“ uvedl Stožický. O nejstarších dějinách Univerzity Karlovy psal prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult., ve své knize Alma mater Pragensis. „Moderní bádání vzneslo spor o to, komu vlastně patřila nejstarší pečeť – jestli právníkům, kteří v letech 1327 tvořili samostatnou univerzitu, nebo celé původní univerzitě.“ Na tyto i další otázky dává odpověď jeho studie.

Projev k publikaci Praha – zahrady a parky pronesla také Ing. Božena Pacáková-Hošťálková. Upozornila na to, že zeleň ve městě je ukazatelem společenské prosperity – vzkvétá, když se zemi daří, a naopak. Setkání zakončil svými slovy Mgr. Petr Valo, ředitel Nakladatelství Karolinum. „Za celý rok jsme vydali 135 monografií v tištěné podobě, samozřejmě většinu z nich také v podobě elektronické. Je to veliké množství příběhů. To vše má jediný cíl – aby byly naše myšlenky předány co nejširšímu počtu čtenářů,“ dodal Valo.

Autor: Tereza Bušová
Foto: Vladimír Šigut

Sdílejte článek: