Ukažte nám, jak učíte. Nové státnice pro budoucí pedagogy

pondělí, 06 listopad 2017 11:30

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy představila návrh na změny v obsahu státních závěrečných zkoušek. Místo odborných znalostí by se měly nově testovat také schopnosti učit a nabyté znalosti srozumitelně a zábavně žákům předat.

obr

Dosavadní podoba státnic na Pedagogické fakultě UK prověřovala penzum teoretických znalostí studenta, neověřila však připravenost budoucího učitele stanout ve třídě a znalosti žákům předat. To by se do budoucna mělo změnit, jak uvedl děkan fakulty prof. Michal Nedělka: „Jedině tak splní závěrečné zkoušky svůj účel a absolventi dostanou potvrzení o tom, že mohou předstoupit před třídu.“

Návrh, který prof. Nedělka minulý týden představil, je logickým pokračováním vývoje, jímž fakulta v posledních letech prochází a při němž sleduje systematické posilování kvality v přípravě učitele. Nový koncept reflektuje například potřebu navýšení pedagogické praxe a jejího začlenění už do bakalářského stupně studia.

Nové pojetí státních zkoušek navazuje na zahraniční trend učitelských konferencí, během kterých musí kantor v náhodně zvolené třídě předvést modelovou hodinu. Znalosti z příslušného oboru a jeho didaktiky by měl student u státnic prokázat ve formě vzorového výukového projektu na vybrané téma. Prezentace, již komisi představí, by měla zahrnovat dokumentaci podrobné přípravy na výuku, vytyčené cíle, použité metody a formy výuky i to, jak o tématu uvažuje na základě reflexe z vlastní pedagogické praxe. Poté by mohl být tázán na podrobnosti ke způsobu jeho práce, volbě tématu a použitým didaktickým metodám. Student by tak nově měl být schopen nejen odpovědět na oborové a didaktické otázky, ale rovněž předvést, že znalosti dokáže uplatnit v praxi.

Nová forma závěrečných zkoušek se například na katedře hudební výchovy úspěšně využívá již několik let. Návrh na nové pojetí státnic pro celou Pedagogickou fakultu UK je nyní předmětem diskuze. Z té mají vzejít podněty přímo od kateder a také návrh časového horizontu pro uplatnění nové koncepce.

Autor: PedF UK, red.
Foto: Thinkstock

Sdílejte článek: