Rektor UK přivítal v Karolinu zástupce desítek světových univerzit

středa, 17 září 2014 12:47

V Karolinu, srdci nejstarší středoevropské univerzity, se sešli představitelé vysokých škol z celého světa. Na Univerzitu Karlovu je u příležitosti zahájení 26. výroční konference Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání (EAIE) 16. září večer pozval její rektor prof. Tomáš Zima.

„Je mi velkou ctí přivítat vás zde u příležitosti 26. výroční konference Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání, která se tentokrát koná v Praze. Tato konference je jedinečnou příležitostí k setkání představitelů a pracovníků zahraničních oddělení univerzit celého světa, přispívá k rozvoji mezinárodních vztahů a spolupráci vysokých škol. Rozhodl jsem se pozvat vás do Karolina, abychom mohli společně sdílet a předávat si své zkušenosti, zároveň bych vám rád poděkoval za skvělou spolupráci, kterou máme a které si velmi cením,“ zdůraznil rektor UK prof. Tomáš Zima během slavnostního večera ve Velké aule Karolina. Během své řeči pak posluchačům detailně představil Univerzitu Karlovu a zároveň je pozval na chystané oslavy 700. výročí narození jejího zakladatele Karla IV., které se uskuteční v roce 2016.

Jako zástupce zahraničních univerzit v Karolinu k hostům promluvil rektor Univerzity v Heidelbergu prof. Bernhard Eitel. Během svého projevu připomněl, že tradiční univerzity, jako jsou jeho domovská univerzita nebo právě Univerzita Karlova, už při svém vzniku sloužily jako vzdělávací centra celé Evropy a že o tuto internacionálnost by měly bedlivě pečovat i dnes. Podle něj jedině tak mohou fungovat jako místa, kde se bude patřičně rozvíjet věda a výzkum.

Profesor Eitel také nastínil, jak se jeho univerzitě úspěšně daří spolupracovat s Univerzitou Karlovou a připomněl, že příští rok uplyne 25 let od podepsání meziuniverzitní dohody o kooperaci obou vysokých škol, v rámci níž dochází k výměně vědecko-pedagogických pracovníků i studentů.

Slavností večer pak pokračoval v méně formálním duchu. Hosté si ve Velké aule Karolina vyslechli koncert uskupení Piccola orchestra dirigenta Marka Valáška a poté se přesunuli do recepčních prostor, aby možnosti prohloubení spolupráce mezi vysokými školami probrali osobně nad pohoštěním, které pro své hosty UK připravila.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: red.

Sdílejte článek: