Pražská medicína by si zasloužila stát se značkou

čtvrtek, 28 únor 2013 16:57

Tři děkani, tři lékařské fakulty a téměř dvě hodiny debaty. Beseda Studium medicíny v Čechách, na Moravě a v Praze: „Nadějné vyhlídky“, nebo „Zánik domu Usherů“? se konala ve středu 27. února v kapli svatého Kříže na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN u Apolináře. Představitelé pražských lékařských fakult profesoři Aleksi ŠedoMichal Anděl se společně s docentem Ondřejem Hrušákem věnovali především budoucnosti institucí.

Projekt Biocev

Rozdílný pohled mají děkani na výstavbu biomedicínského centra ve Vestci. Zatímco děkan Šedo hodnotí Vestec jako velkou naději, ke kritice nesystémovosti projektu děkana Hrušáka se přidal i profesor Anděl. Ten zdůraznil, že postrádá koncepci lékařského a biomedicínského výzkumu v Praze: „Náš potenciál není v tom, že se budeme dále drobit nebo z přátelství fakult něco budovat. Náš základní potenciál je v tom, že řekneme, že vytvoříme něco velikého, co nás bude reprezentovat,“ uvedl prof. Anděl a poukázal v této souvislosti na systém fungování Karolinska Institutet v Stockholmu.

Albertov

Moderátor debaty docent Jan Konvalinka vyzval děkany ke komentáři, jak si univerzita mohla nechat ujít pozemky na Albertově, kde nyní na pozemcích, které město prodalo soukromému investorovi, stojí domy zející prázdnotou. Děkani se v reakci na tuto otázku shodli, že nevyužívají plně své společenské pozice a mají v tomto ohledu rezervy. Pochybnosti o skutečných možnostech univerzity vyjádřil děkan Hrušák poznámkou: „Nedal bych za sebe ruku do ohně, že Univerzita Karlova skutečně nemá prostředky na to, aby si některá zařízení vybudovala sama.“

Rozdílnost fakult

V závěru diskuse se děkani vyjádřili na základě dotazu z publika i k odlišnostem fakult, které zastupují. Děkan 1. lékařské fakulty spatřuje jistý dluh ve výběru budoucích studentů. Přístup jeho fakulty při výběru uchazečů způsobuje rozdíl v poměru přijímaných studentů a absolventů, který se například u motolské fakulty zásadněji nemění. Děkan 2. lékařské fakulty ocenil vědecké týmy 1. lékařské fakulty, se kterými jeho fakulta spolupracuje, a poukázal na odlišné složení zahraničních studentů 3. lékařské fakulty, kde je velký podíl studentů ze Skandinávie.

Jistou odlišnost vinohradské fakulty spatřuje děkan v pomalu rostoucí míře identifikace zaměstnanců s fakultou. Děkan Anděl rovněž zmínil vědecké úspěchy 1. lékařské fakulty a zdůraznil, že vědecké výstupy jednotlivých fakult společně s Přírodovědeckou fakultou převyšují v lékařských vědách produkci ústavů Akademie věd, ale že tento fakt není dostatečně prezentován. Jak uvedl, rozdíl produkce je patrný při návštěvě prodejny nakladatelství Academia a Nakladatelství Karolinum.

Publicita

Nedostatečná prezentace úspěchů by se podle diskutujících měla v budoucnu řešit nejen s vedením fakultních nemocnic, ale i univerzity. „Mnoho věcí zůstává utajeno veřejnosti a je to škoda,“ uvedl v této souvislosti děkan 1. lékařské fakulty. „Pražská akademická medicína by si zasloužila stát se značkou,“ dodal.

Záznam besedy naleznete zde

Autor: Petra Köpplová
Foto: red.

Sdílejte článek: