UK rozvíjí spojenectví s Českým rozhlasem a Českou televizí

úterý, 10. listopad 2020

Univerzita Karlova uzavřela mediální spojenectví s Českým rozhlasem (ČRo) a Českou televizí (ČT). Zatímco deklarace o spolupráci s ČRo je uzavřena do poloviny října roku 2025, memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci s Českou televizí má prozatím platnost do konce roku 2022.

Účelem uzavření deklarace s Českým rozhlasem je vyjádřit připravenost ke vzájemné spolupráci při mediální podpoře aktivit, veřejných akcí a komunikačních projektů Univerzity Karlovy, které se uskuteční v letech 2020 až 2025. Deklarace nabyla platnosti a účinnosti 9. listopadu 2020 podpisy rektora UK Tomáše Zimy a generálního ředitele ČRo René Zavorala. Deklarace se uzavírá na dobu určitou do 15. října 2025.

VS1 0479

S Českou televizí uzavřela Univerzita Karlova memorandum o spolupráci s platností do konce roku 2022, přičemž hlavním cílem je pokračovat v rámci společných komunikačních projektů v posilování povědomí veřejnosti o tématech vědy, výzkumu a vzdělávání.

„Jsem velmi rád, že Univerzita Karlova pokračuje ve spolupráci s veřejnoprávní Českou televizí. Máme za sebou již řadu konkrétních úspěšných společných projektů a akcí, mezi jinými to byly například oslavy 700. výročí narození Karla IV., kde byla ČT hlavním mediálním partnerem. Jsem přesvědčen, že je důležité v dnešním informačně čím dál více roztříštěnějším mediálním prostoru posilovat témata vzdělávání, vědy a výzkumu a jsem nesmírně rád, že na tom budeme pracovat v těsné spolupráci s Českou televizí,“ uvedl rektor Zima.

Memorandum UK CT00002

„Věda je již více než čtyři roky pravidelnou a každodenní náplní vysílání České televize. Naše redakce vědy zpracovala za dobu své existence přes pět tisíc témat a od ledna letošního roku divákům pravidelně poskytuje také důležitý pohled na pandemii koronaviru. Dlouhodobá spolupráce s Univerzitou Karlovou přitom funguje nejen u vědeckých námětů, ale i v mnoha dalších oblastech. Od podpory studentů v rámci výuky, kdy na univerzitě přednáší profesionálové z České televize, po zvaní odborníků do našich zpravodajských a diskuzních pořadů, v nichž naopak oni pomáhají divákům s náhledem na aktuální celospolečenská témata. Podpis memoranda vnímám jako významný krok ke vzniku dalších společných projektů, které naváží například na úspěch výstavy k jubileu sta let od vzniku Československa či na loňské oslavy výročí listopadu 1989,“ vysvětluje generální ředitel ČT Petr Dvořák.

Memorandum UK CT00005

Autor:
Foto: Vladimír Šigut, Martin Pinkas

Sdílejte článek: