Nepropásněte říjnové slevy v Nakladatelství Karolinum

pátek, 02 červen 2017 17:40

Po celý říjen máte možnost nakoupit si v knihkupectví Karolinum knihy se slevou. Na tituly z Nakladatelství Karolinum získáte slevu 20 %, na ostatní tituly se vztahuje 10% snížení cen (po předložení karet ISIC, ITIC či ALIVE). Kompletní nabídku najdete v e-shopu na stránkách www.knihkupectvikarolinum.cz. My vám přinášíme několik tipů na letošní novinky z dílny Nakladatelství Karolinum.

Panevová, Jarmila a kol.: Mluvnice současné češtiny 2 

Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu

Praha, Karolinum 2014, brožovaná, 292 str., 1. vydání, cena: 310 Kč

_panevova_220_312V tomto svazku je podán pohled na českou syntax založený na materiálu současné češtiny, jak ho poskytuje gramaticky anotovaný materiál z českých počítačových korpusů. Autorky svazku se podílely na výstavbě Pražského závislostního korpusu. Vycházely přitom z jednotné teoretické koncepce závislostního popisu založeného na pojmu valence.

V sedmi kapitolách jsou analyzovány a bohatě korpusovým materiálem exemplifikovány základní otázky významové stavby české věty (typy závislostních vztahů, hranice mezi valenčními a nevalenčními doplněními, souhra morfologie a syntaxe v české větě, spojení souřadná a eliptická, podstata infinitivních konstrukcí, slovosled ve vztahu k aktuálnímu členění).

ISBN 978-80-246-2497-6

Starobinski, Jean: Tři figury posedlosti

Praha, Karolinum 2014, brožovaná, 134 str., 1. vydání, cena: 150 Kč

_starobinski_220_312„Tři figury posedlosti. Tři noční výjevy, trojí šílenství.“ Jean Starobinski, švýcarský profesor francouzské literatury a dějin medicíny, jeden z nejvýznamnějších literárních kritiků současnosti, přistupuje k trojici extrémních psychických situací – bludu, posedlosti a noční můře – z trojí hermeneutické perspektivy a rozvíjí tři způsoby performativního „čtení“, jež jsou ovšem pointována výraznou jednotící myšlenkou.  Podkladem těchto „diskurzů“ jinakosti však nejsou pro autora, lékaře-psychiatra a historika lékařství, anamnézy skutečných pacientů, nýbrž fiktivní anamnézy literárních textů.

Starobinski zde vychází z historicky i žánrově rozdílných typů literárních památek (starořecká tragédie a epos, novozákonní evangelický text) a dokonce médií, neboť východiskem jeho interpretace třetí figury šílenství se stal známý obraz v Anglii naturalizovaného Švýcara J. H. Füssliho Noční můra.

ISBN 978-80-246-2268-2

Doležel, Lubomír: Heterocosmica II.

Fikční světy postmoderní české prózy

Praha, Karolinum 2014, brožovaná, 192 str., 1. vydání, cena: 220 Kč

_dolezel_220_312Heterocosmica II (Fikční světy postmoderní české prózy) je samostatná kniha, ale je vnitřně spjatá s publikací Heterocosmica (Fikce a možné světy), jejíž český překlad vydalo Nakladatelství Karolinum v roce 2003. Publikace je završením autorova úsilí včlenit do kontextu soudobé české literatury a české literární vědy teorii fikčních světů.

Důraz je kladen na rozbor reprezentativních děl postmoderní české prózy. Autor vždy vyzdvihoval vzájemnou podmíněnost literární teorie a analýzy (resp. interpretace), a proto vyúsťují rozbory této knihy v jisté nové vhledy teoretické. Ty se týkají především složité a obtížné problematiky postmoderní prózy a vrcholí v pokusu o typologickou charakteristiku postmoderního narativního textu. Teorie fikčních světů souzní se základním rysem postmoderny, kterým je tvorba inovátorských, překvapivých světů. Proto je tato teorie nejužitečnější nástroj, jaký máme pro dešifrování a pochopení postmoderní literatury, která čtenářům téměř bezohledně předkládá díla obtížná, ba hádankovitá. Autorovy analýzy pomáhají začlenit postmoderní narativní experimenty pevně a trvale do dějin české krásné prózy.

ISBN 978-80-246-2661-1

Mücke, Pavel: Místa paměti druhé světové války

Vzpomínkové práce vojáků druhého čs. zahraničního odboje

Praha, Karolinum 2014, brožovaná, 282 str., 1. vydání, cena: 310 Kč

_mucke_220_312Dějiny druhé světové války patří k nejvíce zpracovávaným a stále velmi aktuálním tématům soudobé historiografie. Kniha Pavla Mückeho se snaží přiblížit problematiku tzv. „míst paměti“ (hmotných i symbolických památek, na nichž je zakládána identita národního společenství), každodenního života a vnitřního světa vojáků (a pozdějších veteránů) československých jednotek působících na všech frontách nejkrvavějšího konfliktu dosavadních dějin. Charakterizuje nejvýznačnější „místa paměti“ zkoumáním jejich postojů k velkým událostem (Mnichov 1938, březen 1939), vnímání významů vlasti a domova a vnitřních vztahů v rámci bojových kolektivů i postojů k dalším klíčovým aktérům mimo vlastní bojové jednotky.

ISBN 978-80-246-2563-8

Ducháček, Milan: Václav Chaloupecký. Hledání československých dějin

Praha, Karolinum 2014, brožovaná, 516 str., 1. vydání, cena: 440 Kč

_duchacek_220_313Copak je ta Gollova historická škola? Jak lze v Palackém objevit kořeny československých dějin? Proč československý úředník těžko nachází řeč s maďarským, ačkoli se oba domluví německy? Vyhnali by TGM ze Slovenska, kdyby uvažoval nahlas? Zrodilo se husitství z intelektuální konstrukce univerzitních mistrů? Proč Chaloupecký nedokončil přepracování Laichtrových Českých dějin? Jak se změní život badatele, když z domácnosti zmizí služka? A patří lovestory do dějin historiografie?

Takové otázky si klade Milan Ducháček v knize o českém historikovi Václavu Chaloupeckém, žáku Jaroslava Golla a Josefa Pekaře. Linii výkladu určují namnoze historikovy texty. Vedle osobností umělecké bohémy konce dlouhého století a prvorepublikových intelektuálních elit zde defilují přední osobnosti lucemburské epochy, jsou promýšleny otázky zrodu husitství a proměny interpretace kulturního dědictví Velké Moravy, je probírána údajná Žižkova cesta do Uher i stále neukončený spor o Kristiána a dataci nejstarších českých legend.

Práce byla poctěna Cenou Česko-slovenské komise historiků za rok 2013.

ISBN 978-80-246-2482-2

Autor: red.
Foto: red.

Sdílejte článek: