UK má 19 nových profesorů

pátek, 19 prosinec 2014 07:04

Akademická obec Univerzity Karlovy dnes získala 19 nových profesorů. Jmenovací dekret z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka převzali ve Velké aule Karolina zástupci devíti fakult naší alma mater.

„Profesoři, kteří prošli naší vědeckou radou, jsou chloubou univerzity a našimi vyslanci,“ uvedl při tradičním setkání s novými profesory UK rektor prof. Tomáš Zima. Přítomným profesorům před slavnostním předáním dekretů poděkoval za vše, co dosud pro svá pracoviště, fakulty a univerzitu v oblastech, ve kterých působí, vytvořili, a popřál jim, aby i nadále šířili slávu a dobré jméno naší univerzity.

profesori970

Na celkovém počtu 64 nově jmenovaných profesorů se naše univerzita podílí 30 % a zaujímá tak první místo mezi všemi vysokými školami. Na druhém a třetím místě jsou s počtem sedmi nově jmenovaných České vysoké učení technické a Masarykova univerzita.

Mezi nově jmenovanými profesory UK tvoří nejvyšší podíl zástupci lékařských fakult (58 %), přírodovědných (26 %) a humanitních oborů (16 %). Průměrný věk našich jmenovaných profesorek a profesorů je 47,7 let.

Seznam jmenovaných profesorů:

Jméno

Fakulta

Obor

doc. Ing. Štěpán Jurajda, PhD.

FSV

ekonomické teorie

doc. MUDr. Ján Benetin, CSc.

1. LF

neurologie

doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph. D.

PřF

fyzikální chemie

doc. MUDr. Jakub Hort, Ph. D.

2. LF

neurologie

doc. MUDr. Robert Jech, Ph. D.

1. LF

neurologie

doc. PhDr. Václav Horčička, Ph. D.

FF

světové dějiny a obecné dějiny

doc. MUDr. Ondřej Slanař, Ph. D.

1. LF

lékařská farmakologie

doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph. D.

3. LF

vnitřní nemoci

doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

MFF

fyzika plazmatu

doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph. D.

2. LF

patologie

doc. MUDr. Jiří Charvát, CSc.

2. LF

vnitřní nemoci

doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph. D.

FaF

humánní a veterinární farmakologie

doc. RNDr. Zuzana Bílková, Ph. D.

LFHK

lékařská imunologie

doc. PhDr. Karel Thein, Ph. D.

FF

filozofie

doc. RNDr. Jan Suda, Ph. D.

PřF

botanika

doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph. D.

LFHK

lékařská farmakologie

doc. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.

MFF

subjaderná fyzika

doc. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph. D.

1. LF

radiologie

doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph. D.

1. LF

otorinolaryngologie

Podíl fakult:

Lékařské fakulty

58 %

Přírodovědné fakulty

26 %

Humanitní fakulty

16 %

Zdroj: OVV RUK

Datum: 18. prosince 2014

Autor:

Sdílejte článek: