Zahájení adventu na Pedagogické fakultě s mottem Vyzdob si fakultu sám!

pondělí, 08 prosinec 2014 11:27

V pondělí 1. prosince byl ve vestibulu Pedagogické fakulty UK v ulici Magdalény Rettigové slavnostně zahájen advent. I v předvánočním shonu si mnoho studentů i zaměstnanců našlo čas a přišlo si zajímavý program poslechnout. Další setkání se uskuteční 15. prosince.

Po úvodním slovu děkanky doc. Radky Wildové vystoupili žáci Tip Toes, česko-britské základní školy, která byla slavnostně přijata mezi fakultní školy PedF. Z rukou děkanky si ředitelka Tip Toes Mgr. Jarmila Dvořáková převzala certifikát a poté děti zazpívaly tři vánoční písně. Na závěr si společně s publikem zazpívaly koledu Štědrej večer nastal.

Dalším bodem programu bylo zdobení vánočního stromu. Tomu odpovídá i letošní motto: Vyzdob si fakultu sám! vyjadřující snahu o probuzení pocitu sounáležitosti a příslušnosti k fakultě. Oproti předchozím letům, kdy byl vánoční strom ve vestibulu při slavnostním zahájení adventu již kompletně ozdoben, měli studenti i zaměstnanci letos možnost vyzdobit si ho podle vlastních představ. K dispozici měli skleněné ozdoby a perníčky od žáků soukromé školy Slunce.

Během setkání také děkanka Wildové zahájila sbírku hraček, knih a dalších dárkových předmětů, které poputují dětem z dětských domovů, speciálních mateřských škol a dalších obdobných zařízení. Sbírka se na Pedagogické fakultě konala již loni a dárky udělaly dětem velkou radost. Na závěr děkanka pozvala všechny přítomné na vánoční trhy, které se budou konat 15. a 16. prosince a na nichž budou chráněné dílny i katedry nabízet svoje výrobky.

Letošní advent na fakultě probíhá v těsné spolupráci se studenty a přinesl několik nových nápadů. Jedním z nich je projekt Daruj knize život, v rámci nějž si mohou zájemci knihu půjčit a po přečtení vrátit, případně nějakou svoji knihu darovat. Další novinkou je nástěnka, kam mohou studenti umísťovat svoje vzkazy fakultě.

Autor: PedF UK
Foto: PedF UK

Sdílejte článek: