AS UK vyhlásil volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy

pátek, 26 duben 2013 18:22

AS UK na základě informace J. M. pana rektora vyjadřuje vážné znepokojení nad postupem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace při přípravě státního rozpočtu na vědu v roce 2014, střednědobého výhledu financování vědy do roku 2016 a nad obsahem dosavadního návrhu, který je zejména na úkor institucionálního financování vysokých škol, což ostře kontrastuje s dynamikou jejich vědeckého a výzkumného výkonu.

***

AS UK podporuje návrat k tradičnímu názvu univerzity a diskusi na toto téma na půdě ČKR.

***

AS UK vyhlásil volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy, schválil harmonogram volby:

Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta

středa 25. září 2013, 18:00 hod.

Představování kandidátů

pátek 18. října 2013 a

Volba kandidáta

pátek 25. října 2013

v případě neúspěšné volby:

Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta

pátek 8. listopadu 2013, 18:00 hod.

Představování kandidátů

pátek 15. listopadu 2013 a

Volba kandidátů

pátek 22. listopadu 2013,

a zmocnil předsedu AS UK, aby o této skutečnosti písemně informoval děkany a předsedy Akademických senátů fakult UK, ředitele součástí UK, a zároveň je požádal, aby v tomto smyslu informovali členy akademické obce.

Informace též zde

***

AS UK podporuje stanovisko Studentské komory Rady vysokých škol a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k návrhu Ministerstva dopravy na zrušení státem garantovaných studentských slev na jízdné („Problematika státem nařízených slev jízdného ve veřejné osobní dopravě“).

Zrušení státem garantovaných slev na studentské jízdné bude mít citelný dopad na sociální situaci nejen studentů vysokých škol, ale i žáků základních, středních škol a jejich rodin.

Návrh prohlubuje sociální nerovnosti v přístupu ke studiu a omezuje dostupnost vzdělávání.

AS UK shledává, že státem garantované studentské slevy na jízdné jsou ve veřejném zájmu, a žádá její zachování.

***

Autor:

Sdílejte článek: