Ministr školství jmenoval třicet dva nových profesorů Univerzity Karlovy

středa, 26 březen 2014 09:44

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek předal 21. března ve Velké aule Karolina jmenovací dekrety 85 profesorům z 16 vysokých škol České republiky. Univerzita Karlova získala 8 nových profesorek a 24 profesorů. Nejvyšší počet nově jmenovaných profesorů UK pochází z lékařských fakult (53 %), které následují přírodovědné (25 %) a humanitní obory (22 %). Na převzetí nejvyššího akademického titulu čekali kandidáti od podzimu loňského roku.

_profesori700_690_390

Slavnostního předání jmenovacích dekretů se zúčastnil také rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. „Role vysokoškolských profesorů daleko překračuje pouhou úroveň garantování akreditací a reprezentování oborů a oborových specializací. Není to ani pouhá pocta ad personam. Profesor by měl zaručovat stabilní, světově srovnatelnou úroveň daného oboru se širokou mezinárodní spoluprací,“ zdůraznil rektor Zima v úvodním projevu.

„Je však třeba se dohodnout na společných kritériích hodnocení kvality akademických funkcí pro všechny vědní obory, při vědomí jejich obrovské vzájemné odlehlosti,“ uvedl ministr Marcel Chládek, který se v úvodu své řeči vrátil k problematice procesu jmenování profesorů.

„Veškeré snažení o zvyšování kvality akademických činností se odehrává v reálných podmínkách našeho života.  Všichni si umíme představit práci na vysokých školách v lepších podmínkách, avšak není jiné volby, než se snažit společnými silami tuto situaci zlepšit, “ zdůraznil ministr na slavnostním aktu.

Ministr jmenoval kromě 32 nových profesorů Univerzity Karlovy také po 6 profesorech z Českého vysokého učení technického v Praze, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci  a Vysoké učení technického v Brně.

Na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze byli novými profesory jmenováni:

1. doc. MUDr. Věra ADÁMKOVÁ, CSc.

pro obor: hygiena a epidemiologie

2. doc. MUDr. Lucie BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, Ph. D.

pro obor: psychiatrie

3. doc. MUDr. Petra CETKOVSKÁ, Ph. D.

pro obor: dermatovenerologie

4. doc. PhDr. Jan ČERMÁK, CSc.

pro obor: anglický jazyk

5. doc. MUDr. Pavel ČERVINKA, Ph. D.

pro obor: vnitřní nemoci

6. doc. RNDr. Jiří DĚDINA, DSc.

pro obor: analytická chemie

7. doc. Ing. Michal HOCEK, CSc., DSc.

pro obor: organická chemie

8. doc. Ing. Jiří HOMOLA, CSc., DSc.

pro obor: fyzika – kvantová optika a optoelektronika

9. doc. Mgr. Martin HUMPÁL, Ph. D.

pro obor: germánské jazyky a literatury

10. doc. MUDr. Dmitry V. KAZAKOV, CSc.

pro obor: patologie

11. doc. PhDr. Olga LOMOVÁ, CSc.

pro obor: teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky

12. doc. MUDr. Vladimír MAISNAR, Ph. D.

pro obor: vnitřní nemoci

13. doc. MUDr. Jiří MANĎÁK, Ph. D.

pro obor: kardiochirurgie

14. doc. MUDr. RNDr. Petr MARŠÁLEK, Ph. D.

pro obor: lékařská informatika

15. doc. RNDr. Petr NACHTIGALL, PhD.

pro obor: fyzikální chemie

16. doc. Ivana NOBLE, PhD.

pro obor: evangelická teologie

17. doc. MUDr. Ivo PACLT, CSc.

pro obor: psychiatrie

18. doc. ThDr. Martin PRUDKÝ

pro obor: evangelická teologie

19. doc. MUDr. Miloslav ROČEK, CSc.

pro obor: radiologie

20. doc. Mgr. Jana ROITHOVÁ, Ph. D.

pro obor: organická chemie

21. doc. MUDr. Svatopluk ŘEHÁK, CSc.

pro obor: chirurgie

22. doc. MUDr. Martina ŘEZÁČOVÁ, Ph. D.

pro obor: lékařská chemie a biochemie

23. doc. PhDr. Aleš SKŘIVAN, Ph. D.

pro obor: moderní hospodářské a sociální dějiny

24. doc. RNDr. Evžen STUCHLÍK, CSc.

pro obor: environmentální vědy

25. doc. PhDr. Petr SVOBODNÝ, Ph. D.

pro obor: dějiny lékařství

26. doc. MUDr. Ladislav ŠENOLT, Ph. D.

pro obor: vnitřní nemoci

27. doc. MUDr. Romana ŠLAMBEROVÁ, Ph. D.

pro obor: lékařská fyziologie a patologická fyziologie

28. doc. MUDr. Rudolf ŠPAČEK, CSc.

pro obor: vnitřní nemoci

29. doc. MUDr. Ivan ŠPIČKA, CSc.

pro obor: vnitřní nemoci

30. doc. RNDr. Jan VALENTA, Ph. D.

pro obor: fyzika – kvantová optika a optoelektronika

31. doc. Dr. rer. nat. Friedo ZÖLZER

pro obor: environmentální vědy

32. doc. PhDr. Jan ŽUPANIČ, Ph. D.

pro obor: světové dějiny a obecné dějiny

Autor: Petra Köpplová
Foto: red., Karolína Pospíšilová

Sdílejte článek: