Medaile a Ceny Josefa Hlávky předány

neděle, 24 listopad 2019 22:42

V předvečer studentského svátku 17. listopadu převzali přední akademičtí pracovníci Univerzity Karlovy a mladí vědci z této univerzity ocenění Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Slavnostní vyhlášení proběhlo už tradičně na zámku v Lužanech u Přeštic.

sokolNa návrh rektora Univerzity Karlovy ocenění převzal prof. Jan Sokol, Ph. D., CSc., který je právem považován za jednu z nejvýraznějších osobností akademického, společenského i politického života České republiky po roce 1989. Byl signatářem Charty 77, po listopadu 1989 se aktivně zapojil do politického života české společnosti. Je jedním ze zakladatelů a prvním děkanem Fakulty humanitních studií UK. Odborné práce, přednášková i tvůrčí činnost, občanská angažovanost, přátelský a inspirující přístup stejně jako osobní kvality ovlivnily již několik generací studentů i akademiků. Jeho odborné práce pokrývají především témata filozofické antropologie, vztahu filozofie a náboženství, filozofie a vědy nebo filozofie a politiky.

zemlickaNa návrh předsedkyně Akademie věd České republiky bylo ocenění uděleno prof. PhDr. Josefu Žemličkovi, DrSc., který se specializuje především na dějiny přemyslovského období s důrazem na problematiku středověké kolonizace, vznik a rozmach městského života. Z dalších témat se systematičtěji věnuje počátkům státnosti ve střední a středovýchodní Evropě, procesu christianizace a transformaci středověké společnosti, mechanismům středověké vlády a moci či proměně středověké krajiny. Od roku 1970 působí v Historickém ústavu AV ČR, do roku 2012 jako vedoucí oddělení středověkých dějin. Od roku 1991 působí na Filozofické fakultě UK a od roku 2003 i v Centru mediavelistických studií. Vychoval řadu mladých nadějných historiků.

Cenu Josefa Hlávky za rok 2019 obdrželi následující studenti Univerzity Karlovy:

 • Mgr. Lucie Novotná Krtoušová, Ph. D., Právnická fakulta
 • Mgr. Anežka Tichá, Ph. D., 1. lékařská fakulta
 • Mgr. Iva Truxová, Ph. D., 2. lékařská fakulta
 • MUDr. Jan Rambousek, 3. lékařská fakulta
 • MUDr. Michael Michal, Ph. D., Lékařská fakulta v Plzni
 • MUDr. David Astapenko, Ph. D., Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • PharmDr. Andrej Kováčik, Ph. D., Farmaceutická fakulta
 • Mgr. et Mgr. Jakub Sláma, Filozofická fakulta
 • Mgr. Antonín Macháč Ph. D., Přírodovědecká fakulta
 • Mgr. Adéla Melcrová, Matematicko-fyzikální fakulta
 • Mgr. et Mgr. Markéta Škutová, Pedagogická fakulta
 • Mgr. Bc, Jakub Tesař, PhD., Fakulta sociálních věd
 • Mgr. Zuzana Vojteková, Fakulta humanitních studií

siroky

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: Zdeněk Hrabica

Sdílejte článek: