CERGE-EI slaví 25 let od založení

čtvrtek, 23 červen 2016 15:45

Za čtvrtstoletí existence se ekonomický institut CERGE-EI – společné pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd – etabloval mezi instituce poskytující ekonomické vzdělávání a výzkum na světové úrovni.

Na počátku 90. let minulého století bylo hledání nové koncepce vysokoškolského vzdělávání a výzkumu v Československu v plném proudu, a pro obor ekonomie to platilo dvojnásob. Stát nutně potřeboval ekonomy, kteří na trhu nebyli. V roce 1991 proto vzniká Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE) coby první moderní vzdělávací instituce v regionu umožňující ekonomické postgraduální studium na světové úrovni. Ambice programu nekončily na východních hranicích státu, od samého počátku se zaměřoval na celý postkomunistický region.

Vzdělání v Praze i v regionu

Poptávka po náročném studiu ekonomie byla značná: od roku 1991 získalo více jak 150 absolventů český Ph. D. diplom a přes 500 absolventů americký M. A. diplom. Vedle Čechů a Slováků jsou ve velké míře zastoupeni občané bývalého Sovětského svazu, Rumunska či Bulharska. První držitel titulu Ph. D. z ekonomie úspěšně obhájil disertaci v roce 1995 a pocházel z Polska.

Uplatnění absolventů potvrzuje vysokou kvalitu programu. Působí v roli pedagogů a vědeckých pracovníků, ve veřejných institucích typu centrálních bank, ministerstev, Mezinárodního měnového fondu či OECD i v komerční sféře, hlavně v bankách a konzultačních společnostech. Absolventi nacházejí uplatnění jak ve svých regionech, tak v západní Evropě a Severní Americe.

Vedle studentů jsou základním kamenem každé kvalitní školy pedagogové, které CERGE-EI najímá na mezinárodním konkurenčním trhu a při striktním zákazu ‚inbreedingu‘. Pedagogický sbor se proto vždy skládal převážně z Ph. D. absolventů předních zahraničních univerzit, v současnosti například Princeton University, University of Chicago, London School of Economics, Johns Hopkins University, École Polytechnique Fédérale de Lausanne či University College London. Institut též pravidelně navštěvují uznávaní hostující profesoři.

Ve snaze dále rozšířit dopad výuky moderní ekonomie v regionu začal CERGE-EI v roce 2007 rovněž provozovat program pro hostující učitele “Teaching Fellows Program“. Díky programu dosud 287 učitelů, převážně absolventů a pokročilých studentů z řad CERGE-EI, vyučovalo kurzy ekonomie pro celkem 69 100 studentů na univerzitách v postkomunistickém regionu. Díky podpoře programu se také absolventi západních univerzit a CERGE-EI dlouhodoběji vracejí do regionu, aby pozvedli ekonomickou gramotnost a výzkum na místních univerzitách.

Špičkový ekonomický výzkum

Druhým pilířem CERGE-EI vždy byl špičkový ekonomický výzkum. Jeho kvalitu nejlépe dokazuje publikační činnost a získané výzkumné granty. Od založení CERGE-EI publikovali jeho výzkumníci přes 500 odborných článků v impaktovaných ekonomických odborných časopisech, včetně 11 článků v nejprestižnějších časopisech zvaných “top five“, z toho 9 článků od roku 2010. I přes malou velikost instituce získali výzkumníci nespočet českých grantů a slavili úspěchy i v 6. a 7. rámcovém programu EU a nyní v programu H2020. CERGE-EI je zatím jediná česká instituce, která získala prestižní European Research Council grant z ekonomie a je mezi prvníma dvěma držiteli těchto grantů v oboru společenských věd. Grant začínající tento rok je zaměřen na teorii racionální nepozornosti a její aplikace ve veřejných politikách i jiných oblastech chování jedinců.

CERGE-EI pořádá širokou škálu výzkumně-vzdělávacích akcí pro akademiky, studenty i širokou veřejnost. Od založení se například jedná o více než 1000 výzkumných seminářů převážně zahraničních odborníků, desítky prestižních mezinárodních konferencí a veřejných přednášek významných osobností oboru, včetně 15 držitelů Nobelovy ceny za ekonomii.

Klíčová podpora ze strany Karlovy Univerzity a Akademie věd

CERGE-EI je součástí dvou institucí, Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd ČR. Tato skutečnost se jeví jako klíčová. Jak zdůraznil současný ředitel CERGE-EI Doc. Ing. Michal Kejak, M. A., CSc., „žádný z těchto úspěchů by nebyl možný bez kontinuální podpory našich mateřských institucí.“

Více o CERGE-EI, včetně jeho poslání, možností studia a oblastí výzkumu, naleznete na stránkách www.cerge-ei.cz.

Autor: Ondřej Lukáš
Foto: CERGE-EI

Sdílejte článek: