Programy iWalks umožní seznámit studenty s událostmi přímo na místech, kde se staly

pondělí, 14 duben 2014 00:50

Archiv vizuální historie spravovaný Nadací šoa obsahuje více než 100 tisíc hodin vzpomínek na celé 20. století v 57 státech světa. Nově nadace zpřístupnila soubor vzdělávacích programů iWalks, které nabízejí možnost pracovat se sestřihy svědectví pamětníků přímo na místě, kde se popisované události odehrály. Jako první si můžete projít místa spojená s deportacemi Židů.

herrmannova

Už od roku 2012 mohli čeští pedagogové využívat v rámci expertního vzdělávacího programu Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století podklady pro procházku protektorátní Prahou. Protože zájem o materiály umožňující interaktivní kombinaci filmových vzpomínek s relevantními místy paměti byl velký, rozhodla se USC Shoah Foundation vytvořit veřejně přístupný soubor vzdělávacích programů iWalks, který umožňuje pracovat se sestřihy svědectví pamětníků přímo na místě, kde se popisované události odehrály.

První materiál v češtině, vytvořený ve spolupráci s OpenEye, o. s., se věnuje místu spojenému s deportacemi obyvatel Prahy označených rasistickými zákony za Židy. Čtyřminutové video vás zavede na Radiotrh, druhá pětiminutová sekvence vypráví o Veletržní ulici a zatím poslední video, které má necelých šest minut, přináší svědectví o deportaci dětí z takzvaně smíšených rodin. Tyto filmové segmenty si můžete stáhnout do svého počítače, iPadu či mobilu. Na webu pak naleznete základní informace o lokalitě, doprovodné fotografie, medailonky pamětníků a praktický slovníček pojmů.

„V průběhu roku 2014 by měly vzniknout podobné iWalks pro Královské Vinohrady, Mladou Boleslav a Brno. Dále uvidíme podle zájmu a možností zapojit pedagogy, kteří se věnují využívání filmových svědectví pamětníků z archivu USC Shoah Foundation,“ říká Martin Šmok, zástupce této nadace.

Jedním z přístupových míst k rozsáhlému audiovizuálnímu archivu spravovanému Nadací šoa na Univerzitě Jižní Kalifornie (USC Shoah Foundation) je Centrum vizuální historie Malach (CVH Malach) při Univerzitě Karlově, které sídlí na Matematicko-fyzikální fakultě na Malostranském náměstí. Centrum Malach je přístupné nejenom odborníkům, pedagogům a studentům, ale i zájemcům z řad veřejnosti, kteří chtějí dozvědět více o tématu holokaustu a genocidy.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: Nadace šoa; red.

Sdílejte článek: