Studenti a pamětníci diskutovali o tom, jak nahlížet na čin Jana Palacha

pátek, 18 leden 2013 13:13

Teologická debata nad etikou palachovského činu proběhla 17. ledna ve zcela zaplněné sakristii Akademické farnosti. Byl Jan Palach hrdina, mučedník nebo sebevrah? Diskusi pro veřejnost uspořádala Akademická farnost Praha ve spolupráci se Studentskou radou FF UK.

Debata v kostele Nejsvětějšího Salvátora byla další akcí, jíž si veřejnost připomněla 44. výročí upálení studenta Jana Palacha. Zavzpomínat na lednové události roku 1969 a diskutovat o dobrovolném odchodu Jana Palacha přišli prof. Tomáš Halík, prof. Jakub S. Trojan z Evangelické teologické fakulty UK, doc. Jindřich Šrajer z Teologické fakulty Jihočeské univerzity a doc. Libor Ovečka z Katolické teologické fakulty UK.

Setkání moderoval odborný duchovní asistent Martin Staněk, který v úvodu upozornil, že cílem není hodnotit události šedesátých let z hlediska historického, ale etického. Zároveň připomněl, že čin Jana Palacha nebyl aktem osamělého vzdoru, neboť tento způsob odchodu ze světa si zvolili v roce 1968 například i budhističtí mniši na protest proti válce ve Vietnamu nebo Polák Ryszard Siwiec, jenž tak v září téhož roku protestoval proti sovětské okupaci Československa.

Úvodního slova se ujal „domácí“ prof. Tomáš Halík, který zpřítomnil kontext palachovských událostí. „Tato událost mě oslovila víc než Pražské jaro,“ zdůzarnil profesor Halík, který se tehdy podílel na zařizování requiem za Jana Palacha, jež se uskutečnilo ve studentském kostele sv. Tomáše v Praze. „Velmi silně jsem cítil, že nás všechny k něčemu vyzval.“ Podle Tomáše Halíka nebyl čin Jana Palacha zoufalý, ale probouzející. Řada křesťanů Jana Palacha odsoudila, ale podle Tomáš Halíka platí slova Gilberta K. Chestertona, že sebevrah je ten, kdo pohrdá životem, mučedníkem je ten, kdo pohrdá smrtí.

Osobní vzpomínkou na Jana Palacha přispěl rovněž prof. Jakub S. Trojan, který se se studentem jednou osobně setkal v Libiši po bohoslužbě a kvůli tomu ho posléze vyslýchala StB, která jej chtěla obvinit z navádění Jana Palacha k činu. „Už tehdy mě zaujala jeho tvář, která byla velice oduševnělá,“ řekl. Byl to právě profesor Trojan, kdo Jana Palacha 25. ledna pohřbíval.

Kromě panelistů dostali v závěru prostor k diskusi i účastníci z řad veřejnosti, kterou tvořili jak mladí studenti, tak pamětníci lednových událostí.

Mše svatá se vzpomínkou na Jana Palacha se v  kostele Nejsvětějšího Salvátora uskuteční v neděli 20. ledna 2013 ve 20 hodin. Celebruje a promluví Mons. Tomáš Halík.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: red.

Sdílejte článek: