Pět set let od Wittenbergu: reformace je dodnes živou veličinou

úterý, 14 listopad 2017 19:19

Psalo se 31. října roku 1517, když Martin Luther ve Wittenbergu uveřejnil svých 95 tezí, v nichž volal po reformaci církve. Nejen tuto událost si o pět set let později připomněla Evangelická teologická fakulta UK, když 14. listopadu uspořádala u příležitosti výročí slavnostní sympozium. O  reformaci na něm diskutovala řada vědců a teologů.

luther693

Sympozium uvedl svou přednáškou vedoucí katedry církevních dějin docent Martin Wernisch, který posluchače neunavoval všem známými fakty spojenými s Martinem Lutherem, jeho kolegy a následovníky, kteří prosazovali program obnovy církve, a zaměřil se více na vývoj a historii termínu reformace. V 16. století se totiž tento pojem používal třeba i v případě, že lidé hovořili o opravách cest nebo městské kanalizace.

„Výročí, kvůli němuž jsme se shromáždili, se připomíná ve světovém měřítku, což samo o sobě postačí jako důkaz, že reformační dědictví je i po půl tisíciletí živou veličinou. Nemalý počet lidí k němu udržuje vztah dostatečně důvěrný, aby chápal, co se slaví a proč, bez nutnosti být nejprve poučen bližším výkladem,“ usmíval se na posluchače, když uváděl svou přednášku.

Na celodenním sympoziu vystoupili také jeho kolegové z fakulty, proděkan pro zahraniční a ekumenické vztahy Jan Roskovec a profesor Jan Štefan z katedry systematické teologie, z bratislavské Evanjelické bohoslovecké fakulty Univerzity Komenského přicestoval docent Lubomír Batka, který se věnoval tématu reformace jako vzdělávacího hnutí.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: Thinkstock

Sdílejte článek: