Kaple ve Velké aule Karolina ožila slavnostní bohoslužbou

čtvrtek, 26 leden 2017 17:21

Ve čtvrtek 26. ledna se ve Velké aule Karolina uskutečnila slavnostní bohoslužba u příležitosti výročí 670 let od vydání buly papeže Klimenta VI. Papežskou bulou ze dne 26. ledna 1347 bylo Karlovi IV. uděleno svolení se vznikem první české univerzity.

Listina papeže Klimenta VI. byla vystavena 26. ledna 1347 v Avignonu. Bula popisuje příhodnost Prahy jakožto města velmi vhodného pro vznik nové univerzity a zaručuje nově vzniklému vysokému učení významná privilegia. Promovaným studentům zaručovala obecnou platnost nabytého vzdělání a zajistila výuku všech ve středověku známých oborů, které měly být vyučovány na fakultách artistické, lékařské, právnické a teologické. Bula rovněž garantovala všem pražským absolventům povolení k výuce, a to nejen ve vlasti, ale také kdekoli za hranicemi.

Slavnostní bohoslužba se uskutečnila v historickém arkýři gotické kaple sv. Kosmy a Damiána ve Velké aule Karolina. Přítomni byli představitelé UK spolu se zástupci akademické obce i návštěvníky z řad veřejnosti. Mši svatou celebroval farář Týnského chrámu a kancléř Metropolitní kapituly u sv. Víta Vladimír Kelnar. Právě správce z týnské farní školy byl kdysi jedním z prvních učitelů na nově vzniknuvší pražské univerzitě.

Prorektor Univerzity Karlovy profesor Jan Royt zahájil bohoslužbu zdůrazněním žádosti Karla IV. o povolení k založení univerzity: „Na dnešní den připadá výročí 670 let ode dne, kdy Kliment VI. vydal v Avignonu papežskou bulu, která je jedním ze zakládajících dokumentů Univerzity Karlovy. Tomuto aktu předcházela žádost našeho velkého císaře a krále Karla IV. Založení vysokého učení v Praze bylo jedním z nejvýznamnějších donátorských aktů Karla IV., jehož cílem bylo zajistit co možná nejvyšší úroveň vzdělanosti v zemích Koruny české.“

Autor: Kamila Špinarová
Foto: René Volfík

Sdílejte článek: