Úspěšná publikace Laboratorní diagnostika se dočkala už třetího vydání

pátek, 02 červen 2017 17:40

Po úspěšných dvou vydáních monografie Laboratorní diagnostika připravil autorský kolektiv pod vedením profesora Tomáše Zimy již třetí, rozšířené vydání. Publikaci slavnostně pokřtili  ve středu 2. října v primátorském salonku v budově Městské knihovny v Praze zástupci autorů.

Hlavní autor a přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice a proděkan pro vnější vztahy a rozvoj 1. LF UK profesor Tomáš Zima rozšířil s kolegy publikaci o rozsáhlou kapitolu laboratorní diagnostiky v mikrobiologii, která nebyla řadu let přehledně zpracována. V publikaci jsou nově zařazeny i kapitoly věnující se laboratorní diagnostice v ortopedii, neurochirurgii a transfuzním lékařství. Třetí vydání monografie tak na více než 1 100 stranách zahrnuje všechny oblasti laboratorní medicíny.

Křtu publikace, která lékařům poskytuje ucelený pohled na současné možnosti laboratorní diagnostiky, se v prostorách primátorské rezidence zúčastnili prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Dr. Ian D Watson PhD., předseda Evropské federace pro klinickou chemii a laboratorní medicínu, prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předseda Akademie věd  ČR, a prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., z oddělení genomiky a bioinformatiky Ústavu molekulární genetiky AV ČR.

Autor:

Sdílejte článek: