Vůně antické kuchyně doprovodila tryznu za císaře

pátek, 27 červen 2014 16:59

Bavili se dospělí a bavilo to i jejich děti. Asi tak by se dala popsat popularizační akce klasických archeologů z Filozofické fakulty UK, kteří si v sobotu 21. června v archeoparku v Liboci připomněli dvoutisícileté výročí úmrtí prvního římského císaře Augusta.

Od desáté hodiny se návštěvníci archeoparku mohli zúčastnit tryzny za zesnulého císaře, která byla zakončena zapálením pohřební hranice. Po ní následovala přehlídka legií včetně ukázek jejich výcviku a gladiátorské hry.

Zážitek to byl především pro děti, pro které byla připravena nejen římská škola plná úkolů a her, ale také gladiátorská školička. Ti nejmenší pak měli šanci projet se na želvě. Tedy nikoli na jejím krunýři, ale na štítech legionářů sevřených do této známé bojové formace. Všichni návštěvníci si pak mohli prohlédnout či obléci zbroj římských legionářů nebo si vyzkoušet střelbu z manuballisty, římské varianty pozdějších kuší.

K seznámení se s antickým prostředí starého Říma přispěly jak kostýmy organizátorů i příchozích, tak i ukázky ze života starověké společnosti a dobová kuchyně. Organizátoři připravili také tištěné informace přibližující účastníkům méně známé antické reálie. „Je třeba poděkovat především studentům klasické archeologie. Bez jejich dobrovolné a nadšené pomoci bychom o podobných aktivitách nemohli ani uvažovat,“ uvedl spoluorganizátor akce PhDr. Pavel Titz.

O tom, že se dětem v Liboci opravdu líbilo, svědčí i fakt, že se sem některé z nich chtějí vrátit například na prázdninový příměstský archeologický tábor organizovaný společností Archaia, o. p. s., která archeopark provozuje. Dospělým nezbývá než se těšit na další podobný výlet do minulosti.

Sobotní akci předcházelo páteční odborné kolokvium s názvem „Colloquium Augustum“, které ve spolupráci klasických archeologů a historiků se zaměřením na starověk zhodnotilo Augustův vliv nejen na soudobý antický Řím, ale také jeho význam pro dějiny našeho území i pro časy mnohem pozdější.

Autor: red.
Foto: red.

Sdílejte článek: