Rektor při inauguraci děkana ETF: Věřím, že spolupráce Mrázka a Zimy bude úspěšná

pátek, 27 červen 2014 16:59

Novým děkanem Evangelické teologické fakulty UK se stal docent Jiří Mrázek. Do funkce ho na slavnostní inauguraci, která se uskutečnila v úterý 3. června v budově fakulty, uvedl rektor UK profesor Tomáš Zima. Teolog specializující se na Nový zákon bude v čele fakulty stát až do roku 2018.

Na zvolení Jiřího Mrázka se shodl Akademický senát ETF UK na svém volebním zasedání, které se uskutečnilo 1. dubna. „Za časů ministra školství Chládka a rektora univerzity Zimy zachoval se náš Akademický senát zcela konformně a zvolil příštím děkanem Jiřího Mrázka. Tím ovšem mrazivá metaforika končí. Jiří Mrázek je totiž plně člověkem jihu, na rozdíl od houževnatého seveřana Halamy (předchozím děkanem byl doc. Jindřich Halama, pozn. red.) je Mrázek mužem vytříbeného a duchaplného jižanského požitku, empirikem v nejlepším slova smyslu hluboce nedůvěřující všem spekulativním a dogmatickým konstruktům. Narodil se na jihu, nejjižněji, jak je v naší zemi možno, v místech, kde moravské úvaly zvolna ústí do nedozírných kumánských stepí, v Brně. Jeho odborný zájem ale míří ještě jižněji a ještě východněji, do středomořské oikumeny, z níž se do světa šířilo rané a nejranější křesťanství,“ představil s jistou mírou nadsázky nového děkana hostům slavnostního shromáždění předseda Akademického senátu ETF UK Jan Kranát, Ph. D.

Předseda senátu pak také připomněl slova docenta Mrázka, která pronesl během svého předvolebního projevu, kdy připustil, že hodlá jít ve stopách svého předchůdce docenta Halamy.

Volbu senátu v úterý 3. června potvrdil rektor UK profesor Tomáš Zima, když na inauguraci předal novému děkanovi jmenovací dekret a uvedl ho tak oficiálně do funkce. „Tím, že Mrázek a Zima k sobě patří, doufám, že naše spolupráce bude úspěšná tak, jako jsem ji měl s kolegou Halamou coby děkan 1. lékařské fakulty a pár měsíců i jako rektor. Věřím, že spolupráce Mrázka a Zimy bude úspěšná i v dalších letech, abychom naplňovali svoje vize a představy,“ navázal rektor UK na předešlá slova předsedy senátu.

Rektor UK profesor Zima během slavnostní inaugurace také poděkoval za úspěšné vedení fakulty bývalému děkanovi ETF UK docentu Halamovi a udělil mu stříbrnou pamětní medaili UK.

Nový děkan, docent Jiří Mrázek, završil slavnostní setkání a zároveň zahájil své funkční období přednáškou na téma vztahu církve a světa a církve a společnosti tak, jak se o něm píše v Novém zákoně.

Životopis nového děkana Evangelické teologické fakulty UK docenta Jiřího Mrázka ZDE.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: red.

Sdílejte článek: