Kvalitní a bezplatná škola pro všechny děti v Africe, znělo Pedagogickou fakultou

pátek, 04 červenec 2014 11:01

U příležitosti Dne afrického dítěte se na Pedagogické fakultě UK 16. června uskutečnilo sympozium Vzdělání a hlas dítěte: lokální a globální pohledy. Toto setkání se pod záštitou OSN Global Education First Initiative – Youth Advocacy Group (GEFI-YAG) konalo v České republice vůbec poprvé. Heslem letošního sympozia byla kvalitní, bezplatná a povinná školní docházka pro všechny děti v Africe.

Den afrického dítěte se koná každoročně jako připomínka událostí, k nimž došlo 16. června 1976 v jihoafrickém Sowetu. Studenti tehdy protestovali proti vzdělávacímu systému podporujícímu a propagujícímu apartheid. Brutální reakce vládních ozbrojených složek měla za následek smrt několika studentů.

Pedagogická fakulta UK a studenti programu Erasmus Mundus v oblasti speciálního a inkluzivního vzdělávání, kteří jsou v současné době na fakultě na stáži, ve spolupráci s organizacemi Lumos Česká republika a Charita Česká republika v tento významný den uspořádali sympozium s názvem Vzdělání a hlas dítěte: lokální a globální pohledy, které umožnilo představení či sdílení zkušeností a názorů v oblasti vzdělávání dětí v kontextu nejen Afriky, ale i České republiky a mezinárodního společenství.

Jako první se slova ujala studentka programu Erasmus Mundus Carolina Gaona z Argentiny s příspěvkem Milestones and Challenges of Inclusive Education of Children with Disabilities in International Context. Příspěvek byl zaměřen na problematiku začlenění dětí s postižením do vyučovacího procesu, nízkého povědomí společnosti o potřebách postižených, zkostnatělého kurikula, které nerespektuje jejich potřeby, a slabé podpory rodičů v oblasti vzdělávání jejich dětí. Příspěvek končil slovy: „Inkluze je cesta a nikdy nekončící proces.“

Jako druhá vystoupila zástupkyně Charity ČR pro Jižní Súdán Lenka Huberová. Její příspěvek How Conflicts Influence Education? Experience from South Sudan Activities poukázal na vliv válečného konfliktu na fyzický i psychický vývoj dětí postižených oblastí i na možnosti jejich vzdělávání. Velký podíl na negramotnosti v tomto prostoru má však také přístup rodičů, kteří využívají pomoci dětí pro získání obživy na úkor jejich školní docházky.

Další v pořadí se slova ujal třídní učitel z Mulafa Primary School ve východní Keni Kim Alfred Kavyu. Jeho příspěvek s názvem The State of Kenyan Primary Schools: A Teacher's Perspective zmapoval situaci vzdělávání v Keni. I když uvedl, že se přístup ke vzdělávání poslední dobou zlepšil, nastínil několik vizí, jak tento proces ještě prohloubit – především že je třeba přezkoumat současnou vládní vzdělávací politiku.

Poslední příspěvek s názvem Child Voice Is Important přednesla ředitelka organizace Lumos v ČR Petra Kačírková. Představila činnost organizace Lumos, která se snaží vzbudit v mladých lidech zájem o tuto problematiku, a přiblížila projekt EU Turning Words into Action zaměřený na postavení dětí ve společnosti a rovná práva pro všechny.

V diskuzi se přítomní vyjádřili k problematice inkluzivního vzdělávání. Podtrhli význam působení učitelů na národnostní menšiny a vytváření vazeb s představiteli různých společenských vrstev. Vyzvali k posílení obecného povědomí o právech dítěte a k zapojení se do mírových aktivit a charitativních akcí pro znevýhodněné školské komunity. Pokud totiž jednomu dítěti vysvětlíme jeho práva, bude tuto myšlenku předávat dalším dětem a v budoucnu pak jako dospělý bude dělat lepší rozhodnutí.

Autor: PhDr. Eva Vachudová, Ph.D.
Foto: Andrea Pregel

Sdílejte článek: