Zasloužil se o rozvoj moderní medicíny. Profesor Schreiber získal vyznamenání UK

pátek, 04 červenec 2014 11:02

Patří mezi nejvýznamnější představitele experimentální endokrinologie a průkopníky tohoto oboru v Československu, respektive České republice. Profesor Vratislav Schreiber se v těchto dnech dožívá 90 let. U příležitosti velkého životního jubilea mu rektor UK profesor Tomáš Zima předal historickou pamětní medaili UK jako výraz úcty, zároveň zdůraznil význam jeho vědecké práce a její výrazný dopad na vývoj moderní medicíny. Slavnostní shromáždění se uskutečnilo 30. června ve Vlasteneckém sále Karolina.

„Scházíme se při radostné události, u příležitosti významného životního jubilea pana profesora Schreibera, kterého řada z nás osobně zná jako předního odborníka v medicíně, v endokrinologii, jako jednu z nejvýznamnějších osobností české vědy, jako osobnost, která přinesla řadu zásadních poznatků do medicíny nejen v kontextu české, ale i evropské a světové vědy,“ zdůraznil rektor UK prof. Tomáš Zima na úvod, načež jménem celé Univerzity Karlovy předal Vratislavu Schreiberovi historickou pamětní medaili UK.

Osobnost a nejzásadnější momenty vědeckého života prof. Schreibera posluchačům připomněl prorektor UK prof. Jan Škrha, který svůj projev protkl i osobními vzpomínkami. „Profesor Schreiber je pro mne nezapomenutelnou osobností, jejíž hluboký rozhled jsem poznal již jako medik na studentských konferencích. Vždy měl přiléhavé otázky k jakékoli problematice a nutil studenta k přemýšlení. Poznamenal i myšlení a vědeckou práci v Laboratoři pro endokrinologii a metabolismus při 3. interní klinice, i tady kladl nečekané dotazy, když jsme se setkali na chodbě. Řada otázek padala také cestou na oběd do závodní jídelny na fakultní poliklinice, na tyto cesty velmi rád vzpomínám, protože vždy byly dalším obohacením pro to, abych se zamyslel, kam v medicíně kráčíme a jestli je naše cesta správná,“ vzpomínal prof. Škrha během své řeči (laudatio k přečtení ZDE).

Osobní vzpomínky na svá profesní setkávání s Vratislavem Schreiberem připojil také současný děkan 1. lékařské fakulty UK profesor Aleksi Šedo, který profesoru Schreiberovi u příležitosti jeho životního jubilea předal rovněž pamětní medaili 1. LF UK.

Mezi hosty slavnosti, kteří veřejně poblahopřáli oslavenci a vyzdvihli vedle profesních i jeho osobní kvality, byli také přednosta 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice profesor Štěpán Svačina, předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně profesor Jaroslav Blahoš, předseda České fyziologické společnosti profesor Jaroslav Pokorný, bývalý předseda České endokrinologické společnosti profesor Josef Marek a bývalá předsedkyně Akademie věd ČR profesorka Helena Illnerová.

„My si tě vážíme pro tvou výbornou vědu. Pro mě bylo velkým zjevením, když jsem četla tvé populárně-naučné knihy a když jsem se seznámila s tvým výzkumem. Také si tě velice vážíme za tvé nekompromisní a lidské postoje, za to, že jsi nevstoupil do strany, i když by ti to jistě přineslo četné výhody, mohl bys pracovat v zahraničí a dokončit některé studie, u jejichž zrodu jsi stál. Vážíme si tě také pro tvou věrnost českým zemím, protože není pochyb o tom, že jsi mohl pracovat za daleko výhodnějších podmínek někde jinde, ty jsi však zůstal tady, zřídil tu centrum experimentální endokrinologie a vedl další žáky a studenty. Vážíme si tě za to, že jsi své vědomosti předával dál, že jsi tak výborně popularizoval vědu. V neposlední řadě bych ti chtěla poděkovat za tvé přátelství, za tvou pomoc všem lidem a za tvůj smysl pro humor,“ usmívala se prof. Helena Illnerová.

Vratislav Schreiber všem, kteří mu přišli poblahopřát k jeho životnímu jubileu, poděkoval a během své řeči zavzpomínal na několik událostí, jež ho během života přivedly na rektorát Univerzity Karlovy. Vzpomněl tak i na samotný závěr pražského jara, kdy se stal prorektorem UK, srpnové události však nedovolily, aby v této funkci setrval déle než několik dní. Připomněl i revoluční období přelomu 80. a 90. let, kdy působil v univerzitním Akademickém senátu.

„Byla to krásná léta, poznal jsem spoustu vynikajících lidí. Přeji Univerzitě Karlově – a to je to nejzákladnější, co chci dneska říct – v osobě jejího nového rektora zdar a sílu. Znám vaše stanoviska z tisku, Vaše Magnificence, a jsem přesvědčen, že dovedete tu pevnou skálu, kterou je Univerzita Karlova, v kalných a neklidných vodách českého školství a zdravotnictví udržet při síle a k prospěchu nás všech,“ zdůraznil profesor Schreiber a s úsměvem se obracel na rektora UK profesora Zimu.

Slavnostní setkání u příležitosti devadesátých narozenin profesora Vratislava Schreibera završil přípitek s oslavencem v recepčních prostorách Karolina.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: red.

Sdílejte článek: