Reakce Českého egyptologického ústavu FF UK na stanovisko Akreditační komise ČR

úterý, 17 prosinec 2013 07:25

Zdůvodnění Akreditační komise ČR nejsme schopni akceptovat. Stejně jako na srovnatelných univerzitách v Evropě i USA navrhované navazující magisterské studium Egyptologie navazuje na bakalářské studium Dějiny a kultura východního středomoří ve starověku (názvy těchto programů se můžou mírně odlišovat, ale obsah zůstává stejný – viz odkazy).

Předměty nejsou rozptýlené, část z nich je vyučována již v rámci bakalářského studia Dějiny a kultura východního středomoří ve starověku. Argument, že chybí „dovednosti podstatné pro uplatnění v oboru (teorie a metodologie terénního výzkumu, dokumentace)“ je také lichý, neboť souběh znalostí z obou stupňů strukturovaného studia je více než dostačující, a to i v mezinárodním měřítku. Navíc důsledně doporučujeme pro uchazeče o studium NMgr. oboru Egyptologie volbu kombinace studia na UK s vybranými obory, zejména archeologickými.

Námitka, že “základní” není dostatečné pro absolventa magisterského oboru je rovněž neplatná, neboť tento termín pro nás implikuje, že student bude mít odpovídající znalosti o archeologii a historii starověkého Egypta a bude mít příslušné jazykové kompetence nutné ke čtení a pochopení staroegyptských textů.

V našem návrhu akreditace NMgr. studia diplomacie rozhodně není uvedena jako jediná možnost uplatnění absolventů oboru Egyptologie v praxi. Přinejmenším dva absolventi tohoto oboru na FF UK v současné době uplatňují znalosti a zkušenosti získané studiem egyptologie v diplomatické službě České a Slovenské republiky. Přitom je pozoruhodné, že AK ČR do svého vyjádření vybrala z deseti navržených možností uplatnění pouze diplomacii.

Odkazy:

V Evropě je podobně strukturované studium na Leiden University (Nizozemí), kde bakalářský stupeň je nazván „Ancient Cultures of the Mediterranean World“ a magisterský stupeň je nazván „Egyptology“.

Podobně je děleno studium egyptologie na univerzitách Ivy League v USA, na Yale University, Brown University a na University of Pennsylvania, kde se po obecném, široce zaměřeném studiu v bakalářském programu, mohou studenti specializovat na egyptologii.

Akreditační komise trvá na svém stanovisku – neudělení akreditace. Zdůvodnění: Struktura studia ani v upravené žádosti neposkytuje komplexní vzdělanost v tak náročné specializaci, jakou je obor egyptologie, bez příslušné přípravy na bakalářském stupni. Předměty jsou tematicky značně rozptýlené, chybí však dovednosti podstatné pro uplatnění v oboru (teorie a metodologie terénního výzkumu, dokumentace). Vyjádření vysoké školy výslovně uvádí, že v některých předmětech mají studenti získat „základní vědomosti“, což nemůže být náplní magisterského studia. Příklady uplatnění absolventa neodpovídají obsahu studia (diplomacie).

Autor: FF UK
Foto: red.

Sdílejte článek: