V konkurenci obstojí země se vzdělanými učiteli. PedF UK tvoří on-line kurzy

středa, 28 květen 2014 18:42

Sociální sítě používají při vzdělávání převážně studenti. S online komunikací studentů ve virtuálním prostředí pracuje evropský projekt zaměřený na využití sociálních sítí ve vzdělávání učitelů, na kterém se podílí Pedagogická fakulta UK. Devět významných univerzit zpřístupní v následujících měsících téměř dvě desítky on-line kurzů pro studenty učitelství, doktorandy a učitele z praxe. Všechny kurzy budou pro studenty UK k dispozici jako volitelné předměty.

Již na zimní semestr 2014/15 připravuje katedra pedagogiky Pedagogické fakulty UK kurz Povaha autority učitele, v letním semestru bude možné se hlásit do kurzu, který se zaměří na didaktiku chemie a experimenty s běžně dostupnými chemickými látkami, a vznikne ve spolupráci s finskou univerzitou v Joensuu.

Finská univerzita již ve spolupráci s estonskou univerzitou v Tartu vytvořila úspěšný pilotní kurz zaměřený na využití ICT ve výuce. Nejen jeho vyhodnocením se zabývá pražské páté setkání řešitelských institucí, které nyní probíhá na pedagogické fakultě. „Projekt je zaměřen na vzdělávání učitelů a otevře našim studentům možnost účastnit se online výuky vedené vysokoškolskými pedagogy z devíti evropských zemí a přímo se tak podílet na řešení mezinárodního projektu. Studenti budou spolupracovat ve skupinách složených z účastníků z několika zemí, což jim umožní diskutovat vybrané otázky vzdělávání v multikulturní perspektivě, “ uvedl proděkan pro rozvoj pedagogické fakulty PhDr. Martin Adamec, Ph. D., který je garantem české účasti v projektu.

Společný projekt je v souladu se současnými trendy rozvoje výuky na vysokých školách, nabízí možnost počátečního a dalšího vzdělávání formou otevřených kurzů a studijních skupin s tutorem a probíhá v angličtině. „Některé kurzy jsou zaměřeny na výzkum a po jejich ukončení získá učitel vědecké výsledky, kurz tedy přináší dvojitý efekt,“ uvedl hlavní koordinátor z nizozemské univerzity v Groningenu dr. Jan Folkert Deinum. Zájemcům doporučuje podívat se například na kurz o prezentismu ve výuce historie nebo na badatelské přístupy ve vyučování přírodních věd. „Tyto dva kurzy jsou skvělé, protože jsou velmi praktické a pomáhají učitelům. Jsem rád, že můžeme učitelům nabídnout něco, co má přímý přínos pro jejich povolání.“

Jan Folkert Deinum také zdůraznil, že v Nizozemsku se během krize hodně škrtalo, ale výjimku tvořil vzdělávací sektor. „Vzdělávání se stává čím dál důležitějším, protože soutěžíme s Čínou, Spojenými státy americkými, Brazílií a Indií. Abychom mohli obstát v konkurenci, musíme v první řadě investovat do vzdělávání učitelů.“

Autor: Petra Köpplová
Foto: red.

Sdílejte článek: