Jak poznat toho správného a jak vybrat tu správnou? Matematika je prediktor, říká děkan Šedo

pondělí, 02 únor 2015 11:06

Nové pomocné hodnoticí kritérium mají letos připraveno pro přijímající řízení na 1. lékařské fakultě UK. Aby si fakulta vybrala toho správného uchazeče, zavádí bonifikaci výsledků z matematiky na střední škole. Jinými slovy, dobré výsledky z matiky na střední škole pomohou studentům uspět při přijímačkách.

„Nejtěžší na přijímačkách je právě ta volba. Nicméně proces a nastavení parametrů výběru zajímá obě strany a matematika nám v tom může pomoci – fakulta hledá nejlepší kandidáty a adepty, kteří mají touhu jít za svým a zároveň schopnost a ochotu něco pro to udělat. Jenom kombinací těchto dvou prvků se dostanou tam, kde mohou být úspěšní. Zároveň ti, kteří jsou přijati, ale na studium nestačí, ztrácejí i svůj čas a jejich včasné,přesměrování‘ přijímačkami pomůže zabránit frustraci jejich i jejich okolí,“ vysvětluje děkan 1. lékařské fakulty UK Aleksi Šedo.

studenti_mediciny_isifa_693

Dosud se přijímací řízení na 1. lékařské fakultě UK zaměřovalo především na výběr kandidátů, kteří se dokážou naučit velké množství znalostí, které jsou předpokladem pro výkon lékařského povolání.  

„Informace musí mít člověk v hlavě, v klinické praxi ani ve vědě není možné si všechny informace dohledávat. Člověk musí mít základ, se kterým pracuje,“ říká děkan a dodává, že úspěšní jsou následně ti studenti, kteří s informacemi dobře pracují. To je také důvodem, proč na fakultě začali hledat další kritéria, která by kromě schopnosti a ochoty se něco naučit ukázala, že člověk bude ve studiu úspěšný.

Za nejlepší ukazatel považuje děkan 1. lékařské fakulty UK dosavadní úspěšnost studentů na střední škole z matematiky. „Podle řady studií včetně naší vlastní statistiky má právě matematika potenciál pro předpověď další akademické úspěšnosti. Je prediktorem nejen pro disciplíny přírodovědné, ale i pro studium jazyků a společenských věd. Pokud má člověk schopnost strukturovaného myšlení, bude úspěšnější,“ tvrdí děkan 1. lékařské fakulty UK.

Rozhodnutí o zavedení bonifikace matematiky pomůže 1. lékařské fakultě UK především s výběrem studentů, kteří při přijímacím řízení dosáhli bodového umístění poblíž hranice pro přijetí. Bonifikace není dramaticky vysoká, jedná se o jednotky bodů, mimo jiné i s ohledem na to, že fakulta nechtěla diskvalifikovat studenty, kteří matematiku na střední škole neměli.

Autor: Petra Köpplová
Foto: Thinkstock

Sdílejte článek: