Školy si mohou od Přírodovědců půjčit odborné pomůcky. Zdarma a se zaškolením

pondělí, 10 červen 2013 23:52

Mezinárodní den biodiverzity se dá dětem vysvětlit tak, že se na tabuli napíše definice a rok vyhlášení, nebo se žákům ukáže rozmanitost přírody v praxi. V úvalské základní škole si zvolili druhou možnost a s živočichy i rostlinami, které se vyskytují v okolí školy, seznámili žáky v rámci projektového týdne. Pro lepší pozorování si z Přírodovědecké fakulty UK zapůjčili fluorescenční mikroskop.

Projekt Příroda zblízka byl určen jak pro žáky prvního, tak druhého stupně. Část programu byla společná, starší děti mohly navíc prokázat své znalosti fotosyntézy, a to i v angličtině. Pozorované objekty pedagogové nasbírali v okolním lese a na loukách, pro jejich detailnější zkoumání byly připraveny lupy a mikroskopy. Těch klasických má škola dostatek, daleko dokonalejším fluorescenčním mikroskopem však škola nedisponuje, a proto si ho pro tuto akci zapůjčila z Přírodovědecké fakulty UK.

Možnost půjčovat si na fakultě odborné pomůcky pro výuku mají ale všichni učitelé, kteří jsou zapojeni do projektu Přírodovědci.  „Po zaškolení půjčujeme školám mikroskop Olympus CX21 s LED zdrojem modrého světla, jehož součástí je mimo jiné fotoaparát, kterým lze zachytit fluorescenční preparáty,“ říká Ing. Kateřina Tušková, která má v rámci Přírodovědců na starosti koordinaci doplňkových aktivit pro ZŠ a SŠ. Zároveň upozorňuje, že nedávno byly do katalogu pro učitele přidány nové pomůcky pro chemii, jako je konduktometr, pH metr, plynový chromatograf nebo senzor pro měření koncentrace kyslíku.

„Velký zájem mají školy také o zápůjčky putovních výstav velkoformátových fotografií, jejichž tvůrci jsou studenti či pedagogové naší fakulty,“ doplňuje Kateřina Tušková.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: red.

Sdílejte článek: