Co nabízí matematici, fyzici a informatici lékařům a farmaceutům?

pátek, 19 duben 2013 12:01

Moderní medicína je čím dál více závislá na rychlosti počítačů, databázových systémech a programátorských dovednostech, ale i aplikacích fyziky a matematiky. Jednodenní seminář MFiLP pořádaný Matematicko-fyzikální fakultou a 1. lékařskou fakultou UK nabídl 16. dubna prezentaci stávajícího interdisciplinárního výzkumu v rámci Univerzity Karlovy.

 „Dnes se nejzajímavější a nejprůlomovější věci ve vědě často odehrávají spíše na rozhraní jednotlivých oborů, a tak dnešní seminář je podle mého názoru dokladem jedné z velkých výhod univerzity  –  možnosti navzájem se inspirovat a propojovat různé obory,“ uvedl na semináři rektor Univerzity Karlovy profesor Václav Hampl.

Dopolední program v refektáři na Malostranském náměstí nabídl osm prezentací již probíhajících mezioborových výzkumů MFF s pražskými lékařskými fakultami – od příprav výukových simulátorů a simulačních her pro mediky, multimediálních systémů pro výuku anatomie, příkladu spolupráce absolventů třech fakult UK při analýze dat u dětských pacientů s leukémií až po prezentaci týmu docenta Jana Valenty, který se soustředí na luminiscenční vlastnosti polovodičových nanokrystalů a jejich využitelnost jako optických sond nebo značek pro mikroskopické studium bio-objektů. „Jedná se o mapování existující spolupráce, kterou bychom rádi dále rozvíjeli,“ zhodnotil dopolední program proděkan pro fyzikální sekci profesor Vladimír Baumruk.

Odpolední program sestavený z 19 krátkých prezentací umožnil vědcům seznámit se s možnostmi spolupráce v rámci univerzity, což přispěje k rozšíření společných projektů řešených ve vznikajícím Kampusu Albertov.

Autor: Petra Köpplová
Foto: red.

Sdílejte článek: