Lucemburský velkovévoda Jindřich převzal mezinárodní Cenu Karla IV.

pátek, 02 červen 2017 17:40

Velkovévoda Jindřich Lucemburský v pátek 13. května převzal v Karolinu mezinárodní Cenu Karla IV. Toto ocenění je udělováno osobnostem, které svým kulturním, vědeckým či politickým dílem dosáhly evropského významu a přispěly k pozitivnímu směřování současné civilizace. 

Velkovévoda Jindřich Lucemburský obdržel cenu, již udělují Univerzita Karlova a hlavní město Praha, u příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV. Je teprve šestou osobností, které byla tato významná cena udělena.  V minulosti se nositeli této ceny staly význačné osobnosti z oblasti filozofie, hudby či medicíny (Paul Ricoeur, Carl Friedrich von Weizsäcker, Mstislav Leopoldovič Rostropovič, Ivan Moravec či John Foxton Ross Kerr). 

„Velmi mě těší, že dalším laureátem mezinárodní Ceny Karla IV. se stal velkovévoda Jindřich Lucemburský za aktivity v oblasti politiky, ekologie, sociálních věcí, kultury a sportu. Tuto cenu obnovujeme po čtrnácti letech a letošní 700. výročí narození Karla IV. je jedinečná příležitost, jak ocenit zástupce lucemburského rodu, který sehrál významnou úlohu ve vývoji českých zemí,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

„Oceněním Jindřicha Lucemburského hlavní město Praha vyjadřuje svůj vděk lucemburskému rodu za roli, kterou při jejím budování sehrál. Právě on dal Praze základ, na němž mohl vyrůst jedinečný celek, který dnes obdivuje celý svět. Symbolicky tak obnovujeme spojení Prahy s Lucemburky a dáváme nový základ budoucím blízkým vztahům,“ doplnila primátorka Adriana Krnáčová.

Spojení hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy jako zřizovatelů ceny Karla IV. není náhodné. Český král Karel IV. byl nejen vynikajícím státníkem, kterému se podařilo dovršit vývoj českého přemyslovského státu a spojit český trůn s císařským trůnem Římské říše, ale byl také tvůrcem a zakladatelem. Je jeho zásluhou, že se Praha stala sídelním městem říše, díky jeho počinu vznikla rovněž první univerzita pro širokou oblast střední Evropy.

Výběr osobnosti pro udělení mezinárodní Ceny Karla IV. provádí Správní rada Ceny Karla IV. složená ze zástupců hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy. Výběr kandidáta stvrzují rektor Univerzity Karlovy a primátor hlavního města Prahy, kteří cenu slavnostně vyhlašují.

Autor: red.
Foto: red.

Sdílejte článek: