Ceny časopisu Živa putují i na Přírodovědeckou fakultu UK

středa, 14 květen 2014 17:38

Články o racích a račím moru a o ultrafialových kresbách na křídlech motýlů zařadila redakční rada a redakce časopisu Živa mezi nejlepší texty, které loni vyšly v tomto populárně-naučném přírodovědeckém periodiku. Jejich autoři, Eva Kozubíková-Balcarová a Pavel Pecháček, působí na Přírodovědecké fakultě UK. Slavnostní vyhlášení vítězů cen časopisu Živa za rok 2013 se uskutečnilo ve vile Lanna v úterý 13. května.

Časopis Živa přinášející články z biologických oborů založil už roku 1853 Jan Evangelista Purkyně. Dnes za podpory Akademie věd ČR vychází šestkrát do roka a redakční rada a redakce každý rok oceňují autory nejkvalitnějších textů, které v časopise v uplynulém roce vyšly.

Na slavnostním odpoledni, kdy vedení redakce vyhlásilo vítěze cen časopisu Živa za rok 2013, hosty přivítala někdejší předsedkyně Akademie věd ČR profesorka Helena Illnerová. „Vždycky mi dělá velkou radost, když se účastním předávání cen Živy. Je tu velmi přátelská atmosféra. Už dlouho vím, že mezi biology je člověku téměř nejlépe a mezi ekologickými biology ještě lépe, protože jsou to lidé, kteří rádi chodí krajem, spí pod širákem, takže nejsou příliš formální,“ usmívala se Helena Illnerová, která tak připomněla, že i ona je velkou vyznavačkou pohybu v přírodě.

Z Ceny Živy – Junior pro autory do 25 let věku se letos radoval doktorand v oboru teoretické a evoluční biologie na Přírodovědecké fakultě UK Mgr. Pavel Pecháček. Vedení časopisu ocenilo jeho článek Žluťásek řešetlákový a plasticita ultrafialových kreseb motýlů v závislosti na prostředí, který se zabývá tím, jak mohou parametry prostředí ovlivňovat tvar křídel a UV reflektantní kresby některých druhů motýlů. Pavel Pecháček se tomuto tématu věnuje i v rámci svého současného výzkumu, který podpořila Grantová agentura Univerzity Karlovy.

Cena Živa určená autorům ve věkové kategorii 26 až 30 let putovala Mgr. Evě Kozubíkové-Balcarové, Ph. D., která působí na katedře ekologie Přírodovědecké fakulty UK. V článku pojmenovaném Biologické invaze a paraziti – příběh raků a račího moru popisuje fatální vliv šíření invazních druhů raků na původní evropské populace. I Eva Kozubíková-Balcarová se mohla výzkumu invazních druhů raků a šíření račího moru věnovat už během svého doktorského studia díky podpoře Grantové agentury Univerzity Karlovy.

Vítězové cen časopisu Živa za rok 2013:

Cena Živy – Junior (Autorovi nejlepšího článku ročníku ve věkové kategorii do 25 let.)

Pavel Pecháček: Žluťásek řešetlákový a plasticita ultrafialových kreseb motýlů v závislosti na prostředí (Živa 2/2013)

Cena Živy 26 až 30 let (Autorovi nejlepšího článku ročníku ve věkové kategorii 26 až 30 let.)

Věra Slaninová a Alena Krejčí: Rakovinná buňka a změny jejího metabolismu: cesta k přežití i nástroj k destrukci (Živa 5/2013)

Eva Kozubíková-Balcarová: Biologické invaze a paraziti – příběh raků a račího moru (Živa 1/2013)

Zvláštní ocenění časopisu Živa (Za popularizaci biologických věd udělena autorovi příspěvku, který obsahově i rozsahem přesahuje rámec jednotlivých publikovaných článků.)

Jiří Brabec: Hoře, hořce, hořečky I. – III. (seriál Živa 2, 4, 5/2013)

Purkyňova cena (Za popularizaci biologických věd autorovi nejlepšího článku ročníku 2013 ve věkové kategorii od 30 let.)

Václav Mahelka: O původu a hybridizaci polyploidních pýrů – na stopě netušených předků (Živa 4/2013)

Martin Flajšhans a Petr Ráb: Polyploidie u ryb (Živa 6/2013)

Cena Antonína Friče (Ocenění osobnosti, která významným způsobem přispěla k rozvoji časopisu Živa na poli autorském, organizačním nebo popularizačním. Může být rovněž udělena kolektivu autorů za mimořádný počin z hlediska obsahu Živy.)

Kolektiv autorů tematického bloku článků věnovaných dlouhodobému výzkumu na Šumavě (Živa 5/2013). Do kolektivu autorů patří i Pavel Kindlmann, který působí na Přírodovědecké fakultě UK i v Centru výzkumu globálních změn AV ČR.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: red.

Sdílejte článek: