Volby také na UK. Rektor jmenoval nové děkany

čtvrtek, 25 leden 2018 18:16

Podzim loňského roku se na Univerzitě Karlově nesl v duchu voleb. Řada fakult si vybírala kandidáty na funkce děkanek a děkanů. Rektor UK profesor Tomáš Zima vyslyšel všechny hlasy akademických senátů jednotlivých fakult a jejich přání stvrdil. Proto nyní postupně předává úspěšným kandidátům jmenovací listiny, aby je oficiálně uvedl do úřadu. Naposledy tak učinil ve čtvrtek 25. ledna během zasedání vědecké rady UK.

„Na podzim loňského roku proběhly volby na řadě fakult naší univerzity. Po přezkoumání jejich průběhu jsem všechny výsledky v podzimních měsících osvědčil. Nyní v měsíci lednu nastává okamžik předávání dekretů novým děkankám a děkanům,“ vysvětlil rektor a připomněl, že první jmenovací listinu převzala doktorka Alice Němcová Tejkalová už 9. ledna na zasedání akademického senátu své domovské Fakulty sociálních věd UK.

Na čtvrtečním zasedání vědecké rady UK oficiálně vstoupili do svého druhého funkčního období stávající děkanka Fakulty tělesné výchovy a sportu UK docentka Eva Kohlíková a děkan Právnické fakulty UK profesor Jan Kuklík. Jmenovací dekret převzal také nový děkan Filozofické fakulty UK docent Michal Pullmann.

Ve funkci budou pokračovat také děkan 2. lékařské fakulty UK profesor Vladimír Komárek a děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové docent Tomáš Šimůnek. Dekrety si však nemohli převzít osobně během čtvrteční slavnosti, protože oba museli služebně odcestovat.

V příštím týdnu se ujme úřadu na Katolické teologické fakultě UK profesor Vojtěch Novotný. Jeho inaugurace se bude konat ve středu 31. ledna v kostele Matky Boží před Týnem. Součástí slavnosti bude i mše, kterou bude celebrovat kardinál Dominik Duka. Jmenování profesora Novotného stvrdil nejenom rektor UK, ale také Vatikán.

O den později převezmou jmenovací listiny profesor Jindřich Fínek, který povede Lékařskou fakultu UK v Plzni, a profesor Petr Widimský jako kandidát 3. lékařské fakulty UK.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: Vladimír Šigut

Sdílejte článek: