Na FF UK proběhne největší setkání českých sociologů a socioložek

středa, 25 leden 2017 14:46

Ve dnech 1.–3. února 2017 proběhne v Praze doposud největší česká sociologická konference, pořádaná Českou sociologickou společností a katedrou sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Konference návštěvníkům nabídne široký přehled o současné české sociologické scéně i o aktuálních sociologických výzkumech.

socio_karusel

Třídenní odborný program bude obsahovat více než 100 vystoupení předních českých sociologů a socioložek. Jako hlavní řečníci vystoupí s plenárními přednáškami dva sociologové světového formátu, prof. Ilja Šrubař z univerzity v Kostnici a prof. Jiří Přibáň z univerzity v Cardiffu.

Tematické zastoupení sociologických disciplín stejně jako různých pracovišť bude velmi pestré. Akademické výsledky sociologů se setkají s výzkumy soukromých organizací, odborných ústavů i mezioborových projektů příbuzných sociálněvědních oborů. Součástí programu bude i velká diskuze představitelů všech sociologických kateder ČR.

„Začalo to jako organizace spíše komorní akce pro několik desítek zainteresovaných, ale je zřejmé, že začátkem února se na FF UK uskuteční největší setkání českých sociologů a socioložek v novodobé historii české sociologie. Očekáváme přes 120 přednášejících a více než 200 účastníků ze všech významných institucí v ČR,“ říká dr. Jiří Vinopal, vedoucí katedry sociologie FF UK.

Reprodukční chování Čechů, mýty o generaci 55+ a mileniálové

Proč je Česko rájem reprodukční turistiky? Jaké důsledky má anti-agingová reklama na naši představu o stárnutí či jak fungují muži v ženských odvětvích, jako jsou mateřské školky? Téměř ve 30 tematických blocích představí přední sociologové aktuální výzkumy o současné české společnosti.

Sociologii potkáte všude

Výsledky průzkumů veřejného mínění a komentáře k aktuálnímu dění v médiích, vědecké projekty a výuka na vysokých školách, výzkumné studie v rámci veřejných projektů nebo zkoumání dopadů reklamy – za běžných okolností to vypadá, že sociologie je obor mnoha dílčích zaměření, která spolu vlastně nemají mnoho společného. Zájem o konferenci však ukazuje nejen, že sociologie a sociologický výzkum jsou přítomny v obrovském množství oblastí života české společnosti, ale také, že existuje silný společný základ a velký prostor pro jejich spolupráci.

Věda se setkává s byznysem

Sociologie není vědou odtrženou od vnějšího světa, naopak. Úzce spolupracuje se státní správou, agenturami a byznysem. Na konferenci se proto ve společném dialogu setkají práce zástupců všech těchto oblastí.

Generálním partnerem konference je společnost NMS Market Research, s přispěním společnosti Kantar bude zajištěno občerstvení s tématem „Potkávání se s odlišnými kulturami“, na konferenční večírek zve při příležitosti 25. výročí svého založení společnost SC&C. Partnerem je i společnost Data Collect a na konferenci se bude prezentovat také 11 dalších subjektů ze soukromého sektoru.

Mladá věda se představuje

Velkou část odborného i společenského programu společně připravují také studenti sociologie ze všech kateder v České republice, kteří se tak na konferenci mohou prezentovat jako jednotlivci nebo prostřednictvím svých studentských spolků.

Konferenční večírek se uskuteční v historicky významném, a přitom moderním prostředí Galerie kavárny Louvre; pestré a vynikající občerstvení v průběhu konference bude zajištěno firmou Ethnocatering pracující na bázi sociálního podnikání.

Na konferenci je možné se předem registrovat na webových stránkách, přihlásit se však bude možné i na místě v den konání.

logo_css

Autor: FF UK; red.
Foto: FF UK

Sdílejte článek: