Nedopusťme, aby tank mířil na Kafku, připomněl slavné dílo prezident Gauck

úterý, 06 květen 2014 20:14

Univerzita Karlova jako symbol Evropy, možností vědy a jejího ohrožení a v neposlední řadě odvahy užívat vlastního rozumu. Tak během svého projevu, věnovanému z velké části česko-německému soužití, dnes hovořil prezident Spolkové republiky Německo Joachim Gauck o naší alma mater.

Před svým proslovem převzal prezident Gauck od rektora Tomáše Zimy zlatou pamětní medaili. Tu mu rektor udělil za zásluhy v boji o demokracii, svobodu a lidská práva a za rozvoj spolupráce a porozumění mezi národy.

„Univerzita tak byla vždy odrazem historických událostí, pars pro toto velké politiky. Ze svých zářných počátků za charismatického císaře se propadla do propasti totalitních systémů. Avšak díky četným vzdorujícím Čechům a Slovákům tvoří dnes opět místo pro svobodný diskurz,“ uvedl prezident Gauck a vyjádřil hluboký respekt před dlouhou řadou nezávislých, demokraticky smýšlejících studentů a profesorů, kteří na univerzitě působili.

Společně máme v Evropě jeden závazek: Nikdy více nedopustit, aby tank mířil na Kafku, aby se ničila rozmanitost, aby násilí triumfovalo nad duchem. Ani na jaře, ani v srpnu. Nikdy. Nikde.

prezident Joachim Gauck

Česko-německé vztahy jsou podle prezidenta Gaucka také dějinami utrpení. Jak zdůraznil: „Občas to působí jako zázrak, že jsme se neudusili tíhou Česko-německé vztahy jsou podle prezidenta Gaucka také dějinami utrpení. Jak zdůraznil: „Někdy se jeví jako zázrak, že jsme se pod tíhou vzpomínek už dávno neudusili. Někdy se jeví jako zázrak, že vůbec bylo možné podívat se sobě znovu do očí, vůbec spolu znovu mluvit, vůbec znovu najít odvahu v duchu porozumění a usmíření psát dále dějiny jako společné.“ V této souvislosti prezident vyzdvihl osobnost Václava Havla jako svůj velký vzor. „Žijeme-li v duchu Václava Havla v pravdě, nalezneme slova i cesty, které skutečně vedou k usmíření,“ uvedl.

Mírová a společná budoucnost Čechů a Němců ve společné Evropě zůstane podle prezidenta Gaucka realitou, pokud evropské hodnoty, jako jsou individualita a svoboda, spravedlivost a odpuštění, budou společně prožívány. Svůj projev německý prezident Joachim Gauck zakončil narážkou na povídku Heinricha Bölla, že bychom neměli nikdy dopustit, aby tank mířil na Kafku.

Autor: Petra Köpplová
Foto: red.

Sdílejte článek: