Farmaceutická fakulta oslavila pětačtyřicátiny spolu se svými absolventy

úterý, 21 říjen 2014 14:00

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové oslavila 45. narozeniny. Oslavy výročí jejího založení vyvrcholily v pátek 17. října v prostorách Filharmonie Hradec Králové, v sobotu 18. října pak dnem otevřených dveří a besedou absolventů FaF UK s vedením fakulty.

Páteční slavnostní večer v sále hradecké filharmonie zahájily projevy děkana fakulty doc. PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph. D., a rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA. Poté se rozezněly tóny slavnostního koncertu Filharmonie Hradec Králové v čele se sólistou Janem Mráčkem pod vedením dirigenta Andrease Sebastiana Weisera. Společenský večer spojený s rautem pak pokračoval v příjemné atmosféře podkreslené hudbou studentské jazzové kapely DiJazzTiva.

V sobotu se dveře fakulty otevřely pro návštěvníky z řad absolventů, kteří si mohli prohlédnout všechna pracoviště a setkat se se svými učiteli i současnými zaměstnanci fakulty. Součástí sobotního programu byla diskuze vedení fakulty s absolventy k chystaným změnám ve výuce, aktuálnímu stavu fakulty a vývoji farmacie jako oboru.

Zřízením Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové v roce 1969 se studium farmacie navrátilo na Univerzitu Karlovu. Oficiální slavnostní otevření nové fakulty UK spojené s imatrikulací prvních 51 studentů se uskutečnilo 24. ledna 1970.

Počáteční kroky fakulty byly poznamenány obtížemi a nutnými improvizacemi, kdy společným jmenovatelem byl nedostatek vhodných prostor pro etablování školy. Výuka, jež byla řešena blokově, často i o sobotách a nedělích, tak probíhala v provizorních podmínkách celkem na 16 místech tehdejšího krajského města, a dokonce v prostorách někdejších Východočeských chemických závodů v Pardubicích-Semtíně. Změna k lepšímu přišla počátkem roku 1972, kdy se začala využívat montovaná „Tesko“ budova se dvěma posluchárnami pro 70 studentů a seminární místnost o 30 židlích. V říjnu téhož roku pak proběhla kolaudace devítipodlažní jižní budovy, kam se vzápětí nastěhoval děkanát fakulty a katedry. Stavba severní budovy začala koncem roku 1973, její předání do užívání nastalo až v lednu roku 1980.

Farmaceutická fakulta UK patří již neodmyslitelně ke koloritu Hradce Králové a celého regionu, plní nezastupitelnou funkci ve vzdělávací struktuře a v oblasti vědecké činnosti, a je tak uznávanou vědeckou a pedagogickou institucí. V letošním roce, kdy slaví své 45. výročí vzniku, se může pochlubit již téměř šesti tisíci absolventy a velmi významnou vědeckou aktivitou, která je nepřehlédnutelná v měřítkách celé České republiky.

Dnes se fakulta v kvantitativním vyjádření výsledků vědecké činnosti – v přepočtu na jednoho vysokoškolského pracovníka – trvale umísťuje na předních místech v rámci Univerzity Karlovy. Zcela jistě k tomu přispívá skutečnost, že má akreditovány 4 programy doktorského studia zahrnující celkem 12 oborů, přičemž v 7 oborech má právo provádět habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

O úspěšnosti fakultních vědců svědčí i to, že každoročně získávají finanční prostředky od nejprestižnějších grantových agentur – Grantové agentury ČR, granty zdravotnických agentur, Technologické agentury ČR, granty Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, včetně řady evropských projektů. V roce 2012 rovněž vzniklo na fakultě Centrum vývoje léčiv, které je financováno z projektu Centrum excelence GA ČR. Centrum má celorepublikový dosah, na fakultě spolupracuje s katedrami, jejichž vědeckou náplní je vývoj nových originálních léčiv. Velmi významnou aktivitou z poslední doby je nedávné zahájení činnosti Univerzitního vzdělávacího centra klinické farmacie, které bude zajišťovat a realizovat specializační a kontinuální vzdělávání v oboru klinické farmacie.

Oslavy fakulty k 45. výročí založení jsou doplněny doprovodnými akcemi, které probíhají po celý rok 2014.

Autor: Oddělení vnějších vztahů fakulty a transferu technologií FaF UK v HK
Foto: David Suchánek, student FaF UK v HK

Sdílejte článek: